'Jongeren in Veenendaal voelen zich gediscrimineerd'

VEENENDAAL In een tv-programma was in december 2014 op een van de publieke zenders te zien ,,dat je in Veenendaal als jongen niet hand in hand kan lopen met een andere jongen." Dat was voor de Veense Jongerenraad aanleiding om op de vier middelbare scholen in Veenendaal een onderzoek te houden. Wordt er echt zoveel gediscrimineerd in Veenendaal, was de vraag waar een antwoord op moest komen. Dat antwoord is er. De conclusie van het onderzoek, waaraan driehonderd scholieren hebben deelgenomen, is dat ,,jongeren zich wel degelijk gediscrimineerd voelen."

Gerard van Wijk

De Jongerenraad vindt het een controversieel onderwerp en komt niet met oplossingen. Wel wordt het college verzocht om maatregelen te treffen. De middelbare scholieren vertegenwoordigen de stem van de jongeren die in en buiten Veenendaal wonen, zegt de Jongerenraad. Van degenen die aan het onderzoek hebben deelgenomen zeggen er 57 dat zij één of meerdere malen gediscrimineerd zijn. Het gaat om vrijwel evenveel jongens als meisjes die zeggen last te hebben van discriminerende uitlatingen of handelingen. Er is niet gevraagd naar de aard van de discriminaties, het ging om discriminatie in het algemeen.