• Roos Koole

Jeugdhulp blijft financieel een zorgenkind

VEENENDAAL Door het miljoenentekort op de jeugdzorg is er geen ruimte voor nieuw beleid, nieuwe wensen en ambities. Dat zegt wethouder Marco Verloop in voorbereiding op het debat over de kadernota op 8 juli in de gemeenteraad. ,,Maar we komen niet in de slaapstand terecht, we gaan door met bestaande ambities, zoals de Omgevingswet, energieneutraal Veenendaal 2035, vitale winkelstad en ICT-Campus."

Gerard van Wijk

Het tekort loopt op tot structureel ruim 7 miljoen euro. Inmiddels heeft het Rijk de gemeenten één miljard euro incidenteel in de jeugdzorg toegezegd. Voor Veenendaal betekent dat volgens de wethouder enige financiële ruimte, één miljoen euro minder tekort: ,,een druppel op een gloeiende plaat." Ook in 2020 en 2021 moet er een greep uit de algemene reserve worden gedaan.

VRIJWILLIGERSORGANISATIES Er komt structureel meer geld beschikbaar voor de vrijwilligersorganisaties, conform de wens van de gemeenteraad. Het budget gaat van 100.000 naar 150.000 euro jaarlijks. Er zijn ieder jaar overigens aanvragen voor anderhalve ton, maar Veens kon één-derde van de aanvragen niet honoreren. In samenwerking met Veens gaat de gemeente meer regie voeren over de verdeling en ook dat is een wens van de raad.

Het blijkt uit de kadernota, waarover de raad maandag 8 juli debatteert. Het zijn relatief, op de gehele begroting bezien, kleine bedragen waarvoor financiële middelen worden uitgetrokken.

MIDLAND Zoals 15.000 euro volgend jaar en vanaf 2021 structureel 10.000 euro voor meer AED's (automatische externe defibrillator), 40.000 euro jaarlijks voor de regionale omroep Midland, alsmede een aanvullend budget van 28.000 euro voor kleine subsidies. Voor nieuw beleid, nieuwe wensen nieuwe ambities is geen geld, zegt wethouder financiën Marco Verloop.

'ZORGELIJK' Dat heeft in hoofdzaak te maken met het miljoenentekort op de jeugdhulp, een probleem waar alle gemeenten mee te maken hebben sinds ze vanaf 2015 de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg van het Rijk hebben overgenomen, begeleid door een forse bezuiniging op het budget. De wethouder spreekt van een ,,zorgelijke situatie". Toch meent hij dat ,,gezien de omstandigheden de begroting solide in elkaar steekt".

Er moet in deze jaren almaar een beroep worden gedaan op de algemene reserve, maar daarmee kun je niet doorgaan. De pot waaruit kan worden geput dient minimaal 16,5 miljoen euro te bevatten. Begin dit jaar was het nog 18,5 miljoen, het is nu circa 15 miljoen en het daalt in 2022 naar 14,3 miljoen.

De wethouder stelt dat er wat de samenstelling van de begroting betreft geen kaasschaaf aan te pas is gekomen. ,,We hebben niet de rest van de begroting overhoop hoeven te trekken."

Er zijn een aantal bestaande ambities, door de raad eerder vastgesteld, en daar kan niet aan worden getornd. Zoals de toekomstige Omgevingswet (vereenvoudiging wetgeving voor ontwikkeling en beheer van de leefomgeving), een energieneutraal Veenendaal in 2035, een vitale winkelstad en Veenendaal als ICT-centrum.

RESERVEPOT Het gaat er in grote lijnen om de ,,samenleving duurzaam in te richten, ook in financieel opzicht". Met andere woorden: de algemene reservepot zal weer moeten worden gevuld.

De jeugdhulp blijft voorlopig een zorgenkind. Er komt wel enige ruimte vanuit Den Haag, maar te weinig en het is nog niet structureel.

Daarom blijft de boodschap: een transformatie van zwaardere naar lichtere zorg en duidelijke inkoopafspraken.