• Peter van Veen

'Je moet je thuis kunnen voelen'

VEENENDAAL ,,Welke achtergrond je ook hebt: je moet je thuis kunnen voelen in Veenendaal. Waar je wieg ook stond, of je jong bent of ouder, welke religieuze achtergrond je hebt of welke seksuele geaardheid." Aan het je thuis kunnen voelen wil de Diversiteitsraad volgens voorzitter Marjon Westerhof (38) een bijdrage leveren. Bij de start van het nieuwe college, één jaar geleden, is aangegeven dat ten aanzien van 'diversiteit' een nieuwe koers zou worden ingezet. Dat nieuwe beleid moet nog nader door het college vorm worden gegeven.

Gerard van Wijk

Maar de acht vrijwilligers tellende Diversiteitsraad is al aan de slag gegaan met de gewenste veranderde aanpak, die van harte wordt onderschreven. Een viertal aandachtsgebieden wordt nader uitgewerkt. Het gaat om radicalisering, werkgelegenheid, homo-emancipatie en armoede. Actuele thema's, ook in Veenendaal.

Formeel is de benaming Adviesraad Gemeentelijk Diversiteitsbeleid Veenendaal (AGDV). Met een deftige doelstelling: diversiteitsbeleid is beleid dat gericht is op het optimaal en duurzaam benutten van de talenten van alle burgers, rekening houdend met hun onderlinge verschillen en overeenkomsten. In het sociale domein vinden nogal wat veranderingen plaats. In dat kader is ook bedacht het diversiteitsbeleid anders aan te pakken. De Diversiteitsraad is een onafhankelijk adviesorgaan van het college. Er worden adviezen uitgebracht, gevraagd en ongevraagd.

Met de entree van het nieuwe college op het speelveld is er in feite ook een goeddeels nieuwe Diversiteitsraad aan het werk gegaan. Westerhof is tot voorzitter benoemd na een sollicitatie. Zij had elders ervaring opgedaan in dit werk en was al drie maanden lid van de Diversiteitsraad. Geboren in de Friese hoofdstad Leeuwarden en onder meer gewerkt bij een participatie-instituut in Den Haag. Zij werkt als zelfstandig vertrouwenspersoon, intercultureel coach.

,,Relatief is Veenendaal één van de meest diverse gemeenten in ons land", zegt Westerhof. Met bijna honderd nationaliteiten. ,,De zwaarte komt anders te liggen, wat de adviezen van ons betreft. Normeren gaan we niet meer doen, maar het gaat om stimuleren, zoals ook het college heeft aangegeven. Het gaat om een kader waarbinnen de leden van de Diversiteitsraad op efficiënte en constructieve wijze adviezen kunnen uitbrengen."

Het college moet bij een adviesaanvraag concreet aangeven waarop ze een advies wenst. Kortom, niet adviseren om het adviseren zelf. De vraag daarbij is of het advies relevant is voor de beleidsplannen van het college, of het actueel is en daarmee relevant voor de inwoners van Veenendaal. ,,Wordt het onderwerp, terrein of de doelgroep al vertegenwoordigd? De Diversiteitsraad is er voor diegenen die vanwege hun diversiteit in de knel komen en geen stem hebben."

In werkgroepen is de raad actief. Er wordt ook kennis en ervaring opgedaan buiten Veenendaal, dat geeft toegevoegde waarde. ,,Adviezen opstellen kost veel tijd. Het moet zo worden dat onze adviezen zo serieus worden genomen dat er wordt gezegd: als het via de Diversiteitsraad is gelopen, dan is het goed. Thema's binnen de maatschappij oppakken, schurende opvattingen, het organiseren van het debat, het op gang brengen van de dialoog en vooral ook zichtbaar zijn. Veel thema's zijn aan de orde geweest, maar het is niet allemaal even goed belicht. Hoe staat het ermee, dat willen we inventariseren", aldus Westerhof.

De werkgroep die zich bezig houdt met radicalisering bekijkt of de Diversiteitsraad ,,er iets mee moet." En vervolgens op welke manier: bijeenkomsten of een advies uitbrengen. Een ander aandachtsgebied is emancipatie. Hebben lesbo's, homo's en transgenders problemen in Veenendaal en wat is er vervolgens nodig om je hier thuis te voelen. Zijn er verbeterpunten? Een andere werkgroep beziet armoede vanuit het perspectief van diversiteit. De Voedselbank heeft een presentatie gegeven. Er zijn kortom meer dan genoeg aandachtspunten waarmee de raad aan de slag kan gaan. Er moeten praktische keuzes worden gemaakt. In het najaar komt er een bijeenkomst over de vier aandachtsgebieden die de raad bij de kop wil pakken.

Westerhof wil benadrukken dat de vergaderingen van de raad openbaar zijn. Er volgen er dit jaar nog vier, op de maandagen 29 juni, 31 augustus, 26 oktober en 30 november.