• René van Holsteijn wordt door zijn personeel bij IW-4 uitgezwaaid.

    Aart Aalbers

IW4-directeur René van Holsteijn gaat met pensioen

VEENENDAAL René van Holsteijn (66) neemt na elf jaar als directeur afscheid van sociaal werkbedrijf IW4. Woensdag 12 december is er een afscheidsbijeenkomst.

Gerard van Wijk

Voor de afscheidsbijeenkomst komt onder anderen Job Cohen, voorzitter van Cedris (landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid en re-integratie) naar de Veenendaalse Transformatorstraat, waar IW4 is gevestigd. Wanneer we door de gangen lopen van het werkbedrijf en aan vier mensen vragen of ze weten dat de directeur met pensioen gaat, klinkt viermaal: Ja, jammer hè. Dat zegt veel over de populariteit van Van Holsteijn en die beperkt zich niet tot binnen de muren van zijn bedrijf. Van alle bedrijfsdirecteuren in de regio is hij het meest op pad, goede contacten met het overige bedrijfsleven zijn belangrijk voor de mensen die bij IW4 werken. Volgens de nieuwste inzichten moeten zij immers zoveel als mogelijk in het reguliere arbeidsproces worden ingezet.

BIJZONDER GEZICHT Op de ledenlijst van Cedris wordt IW4 als volgt getypeerd: 'IW4 is een gewoon bedrijf. Met een bijzonder gezicht, dat wel. We zijn er voor mensen die graag willen werken, maar zelfstandig wat moeilijker de juiste baan kunnen vinden. Door een psychische, lichamelijke of verstandelijke beperking of langdurige werkloosheid. De mensen die bij ons in dienst komen, worden vaak doorverwezen vanuit diverse maatschappelijke instanties, zoals het UWV, de gemeentelijke sociale dienst, scholen of MEE'.

René van Holsteijn studeerde economie en bestuurskunde. Hij was onder meer vijf jaar leraar op een middelbare agrarische school, werkte voor het ministerie van Landbouw, was directeur van verschillende bedrijven en is nu al weer twintig jaar actief in wat de sociale werkvoorziening wordt genoemd. Aanvankelijk in Den Bosch en de afgelopen elf jaar bij IW4, een gemeenschappelijke regeling van Veenendaal, Rhenen en Renswoude.

RUST EN VERTROUWEN Van Holsteijn heeft het genoegen mogen smaken dat recent deze gemeenten een toekomstscenario hebben geschetst voor het bedrijf, met het bijpassende financiële plaatje. ,,Het heeft even geduurd, maar er is een goede regeling uit tevoorschijn gekomen en dat geeft de medewerkers rust en vertrouwen.”

De gedachte dat de medewerkers van IW4 zoveel waar mogelijk naar reguliere banen bij andere bedrijven kunnen doorstromen, onderschrijft Van Holsteijn volledig. ,,Veel van hen komen ook goed terecht bij andere bedrijven. Die beweging hebben we gemaakt, we zijn van dertig naar zestig procent uitstromers gegaan. Als het verantwoord is en met de nodige begeleiding, de werkgever moet het ook willen.”

SPANNEND TRAJECT Het is een behoorlijk spannend traject voor de veelal toch kwetsbare mensen, ze worden min of meer uit hun beschermde omgeving gehaald. ,,Lukt het niet dan worden ze bevestigd in hun vermoeden dat een 'gewone' baan voor hen niet is weggelegd.” Plaatsing in een reguliere baan dient een duurzaam karakter te hebben, niet iets tijdelijks voor pakweg drie maanden.

,,Dat lukt ons vrij goed”, zegt Van Holsteijn. ,,Niet door een geforceerde plaatsing, maar met verstand. Het gaat erom dat iemand zich op een werkplek thuis voelt, dat hij of zij gewaardeerd wordt. Dat is met name juist van belang bij mensen die in het verleden vaak afgewezen zijn. Kijken wat het talent van iemand is, in plaats van wat hij niet kan.”

Het gebeurt ook dat groepsgewijs mensen elders kunnen worden ingezet. Zoals een tiental metaalbewerkers, die aan de slag zijn gegaan bij BVS Sociaal Metaal, waar kwalitatief hoogwaardige metaalproducten worden gemaakt.

ZORGVULDIGHEID ,,Winst staat daar niet voorop. Onder deze voorwaarde wil ik graag aan zo'n overgang meewerken. Zorgvuldigheid staat voorop. Mensen hebben soms een steuntje in de rug nodig om een plaats in de maatschappij te krijgen. Zo hebben we ook mensen kunnen plaatsen bij de Koninklijke Ginkel Groep. Daar worden de mensen niet afgewezen op beperkingen, maar wat ze wel kunnen. In tientallen bedrijven zitten onze mensen inmiddels. En ik hoor van sommigen dat ze voor geen goud meer naar ons terug willen….”

Niet iedereen zal buiten een beschermde arbeidsomgeving kunnen werken. ,,Ik schat dat zo'n dertig procent van onze mensen blijft aangewezen op een beschermde werkplek. Dat is een groot goed en daar is niets mis mee.” Voor de toekomst zijn nu afspraken gemaakt, IW4 kan zich zogezegd doorontwikkelen. Van Holsteijn blijft actief in sommige functies, hij blijft betrokken bij ondernemend Veenendaal. ,,Ik hoop dat de werkgevers hun verantwoordelijkheid blijven pakken.”