• Basisschool Al Amana in Ede, die op schooldagen door 182 leerlingen uit Veenendaal wordt bezocht.

    Henny Jansen

'Islamitische school in Veenendaal welkome aanvulling'

VEENENDAAL Islamitisch onderwijs zou een welkome aanvulling zijn op het huidige onderwijsaanbod in Veenendaal, aldus de Diversiteitsraad in een schrijven aan het college.

Gerard van Wijk

,,Op dit moment bezoeken 160 leerlingen uit Veenendaal de islamitische basisschool Al Amana in Ede, ondanks de reistijd en de afstand. De gemeente Veenendaal betaalt de vervoerskosten aan de ouders van deze leerlingen en ontvangt hiervoor van de rijksoverheid geen middelen", schrijft de Diversiteitsraad één jaar geleden. Vrij snel reageert de gemeente en zegt met het schoolbestuur in overleg te zijn. ,,Het stichten van een basisschool is wettelijk geregeld in de Wet Primair Onderwijs. Het besluit tot stichten van een basisschool is echter de bevoegdheid van de minister van onderwijs."

RELEVANT Inmiddels leven we één jaar verder en gaan 182 leerlingen uit Veenendaal naar de Al Amana school in Ede. De Diversiteitsraad vindt een islamitische school of dependance nog steeds maatschappelijk relevant. ,,Onderwijs dicht bij huis heeft invloed op de betrokkenheid van ouders en de schoolprestaties van kinderen. Maar daarnaast getuigt het van goed bestuur als het college aan zijn zorgplicht jegens de ouders en de kinderen voldoet."

NIET EENVOUDIG Zo eenvoudig is het echter niet, laat een woordvoerder van het college weten. ,,Met het schoolbestuur is gesproken over de mogelijkheden en de stappen die nodig zijn om een school in Veenendaal mogelijk te maken. Dan hebben we het over de stichting van een nieuwe school. Het oprichten van een dependance is wettelijk niet toegestaan. Een wettelijke belemmering is dat bij een dependance in Veenendaal de leerlingen uit hetzelfde voedingsgebied (Ede wordt beoordeeld als hetzelfde voedingsgebied) als de hoofdlocatie afkomstig zijn. De voorwaarden van het ministerie van onderwijs zijn gericht op de vraag of er behoefte is aan een dergelijke nieuwe school. Voor Veenendaal geldt daarbij een stichtingsnorm van 322 leerlingen."

Begin vorig jaar kwam er een aanvraag van het CPOV (protestants christelijk onderwijs) voor de nieuwe school Tamim in Veenendaal-Oost. Die had op dat moment 'slechts' 203 leerlingen. Het schoolbestuur kon op basis van prognoses echter aantonen dat de school binnen vijf jaar zou worden bezocht door in ieder geval 322 leerlingen.

WACHTLIJST Karim Salihi van het schoolbestuur van Al Amana laat weten dat er goed overleg is met Veenendaal. ,,Een aanvraag voor een school in Veenendaal is op dit moment kansloos. Maar een school met in ieder geval circa 200 leerlingen zou een aanzuigende werking kunnen hebben en dan is onze stellige overtuiging dat het benodigde aantal van 322 leerlingen snel wordt gehaald. Er is veel animo voor een islamitische school in Veenendaal en daar gaat het om, er is een behoorlijke wachtlijst", zegt Salihi. Voor een school in Zeist is een aanvraag ingediend, die is afgewezen. Het schoolbestuur is in beroep gegaan bij de Raad van State. ,,Als dat voor ons gunstig uitvalt, geeft dat voor Veenendaal hoop."