• Lex van Lieshout

Integrale controle bij twee horecabedrijven in Veenendaal

VEENENDAAL De gemeente Veenendaal, de douane en de politie hebben donderdag 18 april een integrale controle uitgevoerd bij een tweetal horecabedrijven en een bovengelegen woning aan de Zandstraat. Deze controle is uitgevoerd in het kader van de integrale aanpak ondermijnende criminaliteit, zoals opgenomen in het Integraal Veiligheidsplan Heuvelrug 2019-2022.

De aanleiding voor de integrale controle was onvoldoende duidelijkheid over de activiteiten van de beide horecabedrijven. Vanuit de omgeving van de bedrijven waren er al langer signalen dat er zaken niet zouden kloppen. Om hierover duidelijkheid te verkrijgen zijn de horecabedrijven bezocht om te controleren of ze voldoen aan de aan hen verleende exploitatievergunning. Daarnaast is de bewoningssituatie gecontroleerd. De douane controleerde onder andere op de illegale waterpijptabak.

OVERTREDINGEN Bij de integrale controle is onder meer geconstateerd dat bij één van de horecabedrijven geen leidinggevende aanwezig was. De gemeente beraadt zich op stappen, omdat in de vergunning staat dat er altijd een leidinggevende aanwezig moet zijn. Bij een ander horecabedrijf trof de douane behoorlijke hoeveelheden illegale waterpijptabak aan. De tabak is in beslag genomen en zal worden vernietigd. De eigenaar van die zaak kan een flinke boete en navordering tegemoet zien.

Burgemeester van Veenendaal Gert-Jan Kats kijkt terug op een geslaagde integrale actie van de betrokken instanties. ,,Ook andere horecabedrijven in Veenendaal kunnen een bezoek van de gemeente verwachten. Daar waar nodig laten we ons vergezellen door andere instanties, zoals de douane en de politie. Het doel is om malafide bedrijven en bedrijven die de regels niet naleven op te sporen. Door actief te controleren en misstanden consequent aan te pakken, dragen we bij aan een veilig ondernemersklimaat in Veenendaal. Ik bedank alle partners voor hun bijdrage aan deze succesvolle actie."