• Lex van Lieshout ANP XTRA

Inspraakbijeenkomst Veenendaal: 'Steeds opnieuw zelfde keukentafelgesprek'

VEENENDAAL Mevrouw Van Londen heeft al twintig jaar een aandoening. Haar man werkt 36 uur in de week en is verder mantelzorger. Met kunst en vliegwerk lukt het thuis de boel draaiende te houden. Maar dat wordt steeds moeilijker en dat wringt nog meer als er gekort wordt op de Wmo. ,,We moeten zo lang mogelijk thuis blijven wonen, maar op den duur lukt dat niet meer. Als er geen geld is voor aanpassingen thuis dan houdt het op. Aan mijn aandoening verandert weinig, soms gaat het een beetje beter, soms weer slechter. Steeds opnieuw moet ik van voren af aan bij het keukentafelgesprek met mensen van de gemeente mijn verhaal vertellen. Ze komen totaal onvoorbereid. Kan dat niet anders”, vraagt Van Londen.

Gerard van Wijk

Het komt ter sprake tijdens de inspraakbijeenkomst op de kadernota, die de raad op 8 juli gaat behandelen. De vrees op kortingen, al of niet aangekondigd, is groot. Willem Brons (maatschappelijk werker) vertelt de raadsleden van zijn zoon met een zeldzame genafwijking. Er is een wettelijk recht op PGB (persoonsgebonden budget), maar Brons heeft de stellige indruk dat de gemeente dat niet leuk vindt. Aangekondigd is dat wellicht twintig procent op het budget gekort gaat worden. Met ergernis neemt hij kennis van de mantra van zware naar lichte zorgondersteuning, die ook voor zijn gezin zou gelden. ,,Als de korting doorgaat betekent dat voor ons een inkomensval, terwijl we al veel van ons werkzame leven hebben ingeleverd om het allemaal te laten functioneren.” Brons spreekt van een log bureaucratisch systeem, waar hij tegenaan loopt.

Jolande de Meer heeft een onbehandelbare progressieve neurologische aandoening. Een pak vla open maken is voor haar al moeilijk. Twee mantelzorgers zijn in korte tijd weggevallen. Kan zij, al of niet met aanpassingen, in haar huis blijven wonen, dat is de vraag. ,,Alles is duurder geworden. Dan lees ik dat de gemeente gaat afschalen van zware naar lichte zorg, maar dat wordt niet gedefinieerd. Het gaat wel om een menswaardig bestaan.”