• Henny Jansen

Ingrijpende reconstructie Industrielaan

VEENENDAAL Het komend halfjaar vindt een ingrijpende reconstructie plaats van de Industrielaan, het gedeelte tussen de Kerkewijk en de Nijverheidslaan. Het gaat om vervanging van het riool en de weg. De gemeente heeft voor de werkzaamheden een krediet van ruim twee miljoen euro beschikbaar gesteld. Omdat het een belangrijke verkeersader betreft in de verbinding tussen het oostelijk deel van de gemeente en het westelijk deel, wordt ervoor gezorgd dat het verkeer zo min mogelijk hinder ondervindt. Zo wordt een bypass oftewel omleiding gerealiseerd.

Gerard van Wijk

Volgens wethouder Marco Verloop is de weg ,,behoorlijk aan onderhoud toe. De hele omgeving gaat trouwens aardig op de schop." De vervuiling bij het nabijgelegen tankstation vormt geen onderdeel van deze reconstructie. De aanwonenden zijn geïnformeerd over de werkzaamheden, die naar verwachting eind dit jaar gereed zijn. De aannemer is vanaf het begin bij het project betrokken en de risico´s zijn met hem doorgesproken.