Ingezonden brief: Koopzondag

VEENENDAAL In 'Commentaar' (woensdag 30 september) wordt de mening van de SGP dat ze tegen de koopzondag blijft, onafhankelijk van de wensen van een meerderheid, nogal kritisch beoordeeld. Waarom? We hebben toch een democratie? Als slechts de mening van de meerderheid mag worden uitgesproken, waar blijven dan partijen als PvdA, D66 en vooral de PvdD, die slechts enkele Kamerzetels bezet?

De scheiding van kerk en staat houdt toch niet in dat een gedeelte van de bevolking de mond gesnoerd kan worden? Inderdaad bezitten christenen de bijbel, een boek waaraan zij inspiratie ontlenen en de regels die het ware welzijn van de mensheid op het oog hebben. Maar wat is daar mis mee? Bestaat er ook niet zoiets als een humanistisch manifest? Ieder mens heeft immers bepaalde drijfveren voor zijn of haar handelen? Onderscheid hiertussen maken is niets anders dan discriminatie.

De kleine christelijke fracties wordt ook weer eens verweten hun regels te willen opleggen aan andersdenkenden. De andere partijen dus niet? Laat me niet lachen: iedereen weet intussen wat de beloften van en afspraken met seculiere partijen waard zijn. Denk aan de discussie rond de 'weigerambtenaar' of de zondagsopenstelling in Rhenen in 2013.

Misprijzend wordt ook gedaan over het feit dat er door CU en SGP ' secundaire' argumenten worden genoemd, die dus betrekking hebben op economische motieven of het belang van het winkelpersoneel. En dat terwijl hun standpunt toch onwrikbaar is? Toch hanteert elke partij deze strategie; dit hoort bij het spel om de tegenstander te overtuigen.

Veelal wordt het thema 'vrijheid' opgevoerd: de consument beslist zelf op de invulling van de zondag. Dit is ook niet direct een economisch argument, maar ontleend aan een bepaalde levensvisie. Overigens: die hoog geroemde vrijheid wordt door de overheid op vele punten afgegrendeld. We hebben toch ook al tien jaar lang een 'vaste boekenprijs'? We begrijpen welke gedachte daar achter zit. Het ziet er naar uit dat bij openstelling van winkels op zondag de winkeliers die principieel aan de rustdag vasthouden het slachtoffer dreigen te worden. En dat de politiek, ondanks luide toezeggingen, niet bereid is hier maar één calorie energie in te steken.

H. Ligtenberg

Regentesselaan 28, Veenendaal

Label:

Koopzondag