• René Goossen

Ingezonden brief: 'Dit is stemmingmakerij'

VEENENDAAL Op de website van VeenendaalseKrant.nl staat een ingezonden brief van de heer John van Polen, waarin hij het vertrek eist van de rector op het CLV. In zijn brief geeft hij aan docent te zijn in het middelbaar onderwijs, maar uit zijn formulering lijkt het erop dat hij zelf niet op de school werkt. Hij verwijt de rector niet alleen zijn handelen, maar concludeert ook dat de man niet deugt, terwijl ik niet het idee krijg dat hij hem daadwerkelijk kent. Tot slot suggereert hij zelfs dat de rector op onrechtmatige wijze geld heeft aangepakt. Elke onderbouwing ontbreekt echter.

Ook ik werk in het middelbaar onderwijs en ik vind een dergelijk schrijven totaal ongepast. Dit is stemmingmakerij. Zo gaan we toch niet met elkaar om? Dit is toch niet collegiaal? Wie is hier mee geholpen? Op het CLV is men ongetwijfeld in staat om de interne problemen het hoofd te bieden. Daar heeft men ons als buitenstaanders niet voor nodig. Bij oprechte zorg is de juiste route dat men met de persoon of instelling in kwestie een gesprek aanvraagt.

Roepen en om zich heen slaan, vindt wellicht plaats op het schoolplein, maar vanuit de docentenkamer mag men iets beters verwachten.

Constant van den Heuvel