• Joëlle Kelderman

Informatiebijeenkomst Rondweg-Oost

VEENENDAAL De provincie Utrecht organiseert samen met de gemeente Veenendaal een informatiebijeenkomst over de bereikbaarheid van oostelijk Veenendaal/Rondweg-Oost. De bijeenkomst zal plaatsvinden op donderdag 31 augustus om 19:30 uur in het gemeentehuis.

Tijdens de informatieavond worden resultaten gepresenteerd van het onderzoek naar de alternatieven voor de bereikbaarheid op en rond de Rondweg-Oost die eerder dit jaar zijn aangedragen. De verschillende alternatieven zijn met elkaar vergeleken en afgewogen. Daarnaast krijgt u een toelichting op het vervolgproces en de besluitvorming. Eind dit jaar verwacht de provincie aan de hand van nader onderzoek een advies over een voorkeursvariant te kunnen presenteren.

AANLEIDING Het nut en de noodzaak van de aanpassing van de Rondweg-Oost in Veenendaal is al lange tijd onderwerp van gesprek. Tijdens een informatiebijeenkomst op 11 april jl. is door een onafhankelijk adviesbureau een second opinion gepresenteerd. Centraal hierin stonden de vragen die bewoners, de klankbordgroep, ondernemers, leden van Provinciale Staten en de gemeenteraad hadden over nut en noodzaak van een aanpassing en de mogelijke effecten van de voorgestelde maatregelen voor de Rondweg-Oost.

Aanmelden voor de avond is niet nodig.