• De eerste resultaten van de testen van nieuwe technieken om de uitstoot van fijnstof uit pluimveestallen terug te dringen, zien er goed uit.

    Archief BDU Media

'Inademen lucht Gelderse Vallei is dagelijks zes sigaretten meeroken'

VEENENDAAL De eerste resultaten van de testen van nieuwe technieken om de uitstoot van fijnstof uit pluimveestallen terug te dringen, zien er goed uit. Dat zei ingenieur Hilko Ellen van de Wageningen Universiteit woensdag tijdens het zogenoemde Fijnstof Event bij Aeres Barneveld. Bij sommige technieken wordt meer dan veertig procent van het fijnstof afgevangen.

Jannes Bijlsma

Het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij in Barneveld - dat onder het Poultry Expertise Centre valt - en de universiteit namen de afgelopen maanden tien technieken van verschillende bedrijven onder de loep, omdat is aangetoond dat de pluimveesector een groot deel van de fijnstofuitstoot in de regio voor haar rekening neemt. De testen zijn gedaan in bestaande en nieuwe stallen met leghennen of vleeskuikens in de Gelderse Vallei.

Hieruit kwam voorlopig naar voren dat vier technieken meer dan veertig procent van het fijnstof afvangen. Hierbij gaat het om één techniek die fijnstof verwerkt door middel van ionisatie: de stofdeeltjes worden geladen, klonteren samen en storten neer. De drie andere goed scorende technieken werken door middel van luchtfiltering. Deze zorgen hierdoor - behalve voor emissiereductie - tevens voor een fijnstofreductie in de stal van 20 tot 30 procent. Twee technieken zorgen voor een emissievermindering van 30 tot 40 procent, twee van 20 tot 30 procent en twee voor minder dan twintig procent.

ZUINIGE KANT 'Stabiel en perspectiefvol' noemde Ellen de resultaten woensdag. Wel gaf hij aan dat niet alle technieken volledig zijn doorontwikkeld en dat de reducties aan de 'zuinige kant' zijn ingeschat. ,,Het gaat hier om voorlopige resultaten", benadrukte hij. ,,Bij de meerderheid van de technieken zijn nog maar enkele metingen uitgevoerd. Pas als er een volledige set van metingen is, kan er definitief iets worden gezegd over emissiereductie."

De noodzaak hiervoor is groot, zo zei Rik Van de Weerdt, arts medische milieukunde en toxicoloog van de GGD in Gelderland-Midden. ,,Het dagelijks inademen van lucht in de Gelderse Vallei is te vergelijken met het meeroken met zes sigaretten per dag", zo zei hij. ,,Dat is echt bedroevend, wat mij betreft." In deze regio is de dichtheid van de pluimveehouderijen erg groot. Dit zorgt volgens Van de Weerdt voor een overgroot deel voor de verontreinigde lucht, aldus Van de Weerdt. ,,Zo'n 30.000 woningen in dit gebied bevinden zich op een plek waar de concentratie fijnstof hoger is dan de waarde die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO, red.) voorschrijft. Daar maken we ons als GGD behoorlijk druk over." Een reductie van zo'n vijftig procent is nodig om aan die WHO-waarde te voldoen. ,,Het reduceren van emissie in de veehouderij geeft dus het meeste rendement, meer dan bijvoorbeeld de snelheid op de snelwegen verlagen van 130 naar 100 kilometer per uur, hoewel je daar ook naar kunt kijken."

GEZONDHEID Professor Dick Heederik van de Universiteit Utrecht benadrukte dat er bij het terugdringen van fijnstof breder moet worden gekeken dan alleen naar de pluimveesector. ,,Die discussie wordt momenteel zo vreselijk beperkt tot deze sector. Het is een veel breder probleem, waarbij ook andere vormen van veehouderij aan de orde moeten komen." Hij liet verder zien dat er een duidelijk verband is tussen de uitstoot van fijnstof van pluimveehouderijen op de gezondheid van omwonenden.