• Aart Aalbers

Impact van huiselijk geweld in beeld

VEENENDAAL  Huiselijk geweld en kindermishandeling staan deze week centraal bij een bewustwordingscampagne.

Gerard van Wijk

Uit onderzoek van de GGD bleek eerder dat geweld in huiselijke kring in Veenendaal relatief gezien veel voorkomt. Volgens het college wil dit niet per se zeggen dat het meer is dan in omliggende gemeenten. Het kan ook zijn dat de aangiftebereidheid hoger is.

TENTOONSTELLING Vanaf maandag loopt tot en met vrijdag in het kader van de ´week van de veiligheid´ in de Cultuurfabriek de tentoonstelling ´kracht uit geweld´, gemaakt door kunstenaars die zelf slachtoffer zijn geweest van huiselijk en seksueel geweld. De impact ervan wordt duidelijk.

SCHRIKBAREND De cijfers zijn schrikbarend. Bijna de helft van de bevolking (45 procent) is ooit slachtoffer geweest van huiselijk geweld. Liefst 119.000 kinderen zijn jaarlijks slachtoffer. Deze week organiseert de gemeente met Veilig Thuis een campagne om daar aandacht voor te vragen. Er zijn tal van activiteiten. Onder meer een billboardtentoonstelling '#Zie' bij het Kees Stipplein en de Van Kreelpoort: achttien foto's waarop mensen staan die te maken hebben gehad met huiselijk geweld en kindermishandeling. Het gaat om zowel slachtoffers als plegers. Het moet voorbijgangers aan het denken zetten.

SCHADE ,,Helaas komt geweld ook in Veenendaal voor'', zegt wethouder Nermina Kundic. ,,We zien het in alle lagen van de bevolking en het maakt blijvende schade bij de slachtoffers. Het gaat niet alleen om lichamelijk geweld en mishandeling. Vernedering, verwaarlozing, seksueel misbruik, financiële uitbuiting en stalking horen hier ook bij. Vaak gaat het om problemen die al langer bestaan en die niet zonder hulp van anderen op te lossen zijn. Geweld accepteren we niet, daarom zijn we deze campagne gestart. Het is belangrijk dat er hulp komt, want geweld stopt niet vanzelf. Meld het geweld en zoek hulp."

WOORDEN Woensdagavond geeft Esther Veerman van de Stichting Kunst uit Geweld een lezing in de Cultuurfabriek. Veerman is zelf slachtoffer van huiselijk en seksueel geweld. ,,Het is vaak zo lastig onder woorden te brengen hoe het je verdere leven bepaalt. Angst- en schuldgevoelens overheersen, je wilt er na verloop van tijd wel over praten, maar het lukt gewoonweg niet. Je weet de juiste woorden niet te vinden." Het doel van de stichting is door middel van kunstuitingen, verhalen en ervaringen van overlevenden een goed beeld ervan te krijgen ,,omdat het voor velen nog steeds heel moeilijk is om zich er een voorstelling van te maken."

,,Kunst met een grote K, mooie tekeningen en schilderingen met daarin een hulpkreet verwerkt'', aldus burgemeester Henk Robben van Wierden, waar de tentoonstelling ook te zien was.