• Marco de Swart

IKC West wordt volledig energieneutraal

VEENENDAAL Het nieuw te bouwen IKC West (integraal kindcentrum) wordt volgens plan volledig energieneutraal. VVD, SGP, ProVeenendaal en Lokaal Veenendaal hadden voorgesteld om, gezien de oplopende bouwkosten, hiervan af te zien en daarmee 167.000 euro te besparen. Maar dat voorstel werd donderdagavond door een raadsmeerderheid verworpen.  ,,Het is inderdaad een schrikbarende verhoging van de bouwkosten, een bittere pil, maar die slikken wij", aldus de ChristenUnie.

Ook andere partijen herinnerden aan de afspraken over duurzaamheid die zijn vastgesteld bij de strategische visie. Als Veenendaal in 2035 energieneutraal wil zijn, moet vanaf nu bij nieuwbouw toch volledig en niet bijna energieneutraal worden gebouwd. De ChristenUnie stelde dat de raad eerder heeft vastgesteld dat vanaf 2019 volledig energieneutraal zal worden gebouwd en dat er in de eerstvolgende jaren een wettelijke plicht gaat gelden. ,,Dan moeten we bij de eerste tegenvaller, de hogere bouwkosten, niet meteen het principe overboord zetten."

VIJF MILJOEN Er is een aanvullend krediet van bijna drie miljoen euro beschikbaar gesteld voor de totstandkoming van het IKC West. Alsmede 167.000 euro voor een volledig energieneutraal gebouw. In totaal gaat het om bijna vijf miljoen euro. Het eerder beschikbaar gestelde budget blijkt niet toereikend om het definitief ontwerp van gebouw en terrein te realiseren. ,,Het is maatwerk en daardoor worden er meer kosten gemaakt. Daarnaast zijn de bouwkosten per vierkante meter bruto vloeroppervlakte sterk gestegen, zoals ook bij andere bouwprojecten het geval is."

LEERLIJN In het IKC gaan kinderen van 0 tot 13 jaar op één locatie gebruikmaken van een combinatie van opvang, onderwijs en opvoeding in één doorlopende leerlijn ,,met als doel een optimale ontwikkeling van elk kind."