Iedere twee jaar een nieuwe school

VEENENDAAL De gemiddelde leeftijd van de 33 scholen voor primair onderwijs in Veenendaal is 37 jaar. De onderhoudskosten worden hoog. Vandaar dat er een plan is om van 33 naar 22 schoollocaties te gaan. Een geleidelijke afkalving van het aantal scholen in veertig jaar. En daarbij iedere twee jaar een nieuwe school. Dat betekent ook dat scholen samen gaan. Wethouder Nermina Kundic (onderwijs, D66) constateert volop medewerking van de scholen.

Gerard van Wijk

Sinds kort zijn de schoolbesturen namelijk verantwoordelijk voor het onderhoud van de schoolgebouwen, de kapitaallasten blijven voor rekening van de gemeente. ,,Dat kunnen enorme uitgaven gaan worden voor de schoolbesturen. Dat zou ten koste kunnen gaan van het onderwijs en dat willen we als gemeente ook niet", aldus de wethouder. 

Met het openen van nieuwe scholen en het combineren van bestaande scholen wordt volgend jaar begonnen in het Ontmoetingshuis in Veenendaal-Oost, waar veel jonge gezinnen wonen en scholen meer ruimte goed kunnen gebruiken. In 2018 worden twee scholen in West gecombineerd. Het gaat om Wereldkidz de Achtbaan aan de Appelvink en De Vuurvlinder, een katholieke basisschool. Zo wordt er verder fasegewijs gewerkt aan nieuwbouw waarbij het aantal schoolgebouwen met een derde afneemt. ,,De oudste scholen zijn het eerst aan de beurt."

De nieuwe schoolgebouwen bieden plaats aan wat integrale kindcentra worden genoemd. ,,We spreken dan van een doorlopende leerlijn van nul tot twaalf jaar, in feite een doorontwikkelde vorm van een brede school. Onderwijs, vroeg- en voorschoolse opvang en peuterspeelzaal functioneren daarbij zoveel mogelijk als een team. Het kind en zijn ontwikkeling kunnen op deze manier centraal staan", zegt Kundic.

De prognoses van het aantal leerlingen vertonen een dalende lijn, die trend is al enige jaren te zien. Daardoor is ook leegstand van scholen of schoollokalen ontstaan. Maar de daling is in Veenendaal minder dan elders vanwege het grote aantal jonge gezinnen. Veenendaal is de gemeente met gemiddeld de jongste populatie van de provincie.