• Robin van Lonkhuijsen

Ieder jaar regenboogvlag in Veenendaal

VEENENDAAL In antwoord op schriftelijke vragen van de SP zegt het college dat vorig jaar juni door de burgemeester is toegezegd dat voortaan ieder jaar bij het gemeentehuis de Regenboogvlag wordt gehesen tijdens ´coming out day´. Het college is ook van plan om ook op andere manieren dan de Regenboogvlag aandacht te vragen voor de acceptatie van LHBT+ers (lesbisch, homo, bi, transgender) in de Veenendaalse samenleving. Gewezen wordt op het project ´Veenendaal in dialoog´.

,,De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen in onze samenleving zonder problemen zichzelf zou moeten kunnen zijn. Wederzijds respect is daarbij een belangrijk aandachtspunt." Het project ´Veenendaal in dialoog´ loopt inmiddels twee jaar. Hierbij wordt aandacht besteed aan ontmoeting en dialoog tussen de verschillende groepen mensen die in Veenendaal leven ,,en allemaal zichzelf moeten kunnen zijn." Het project wordt geëvalueerd en in oktober wordt een nieuw project ter vaststelling aan het college voorgelegd.

De Adviesraad gemeentelijk diversiteitsbeleid heeft een onderzoek uitgevoerd en advies uitgebracht met een aantal aandachtspunten die worden verwerkt in het project voor het komende jaar. Via de zogeheten lokale educatieve agenda wordt samen met onderwijsinstellingen voor primair en voortgezet onderwijs gewerkt aan een veilige schoolomgeving, waarbij het met nadruk gaat over sociale veiligheid.