• ICT-campus

ICT Campus klaar voor volgende fase

VEENENDAAL Na een opstartperiode afgelopen jaar heeft het college dinsdag 2 mei 2017 ingestemd met de plannen voor de volgende fase van ICT Campus en legt dit voorstel aan de gemeenteraad ter besluitvorming voor. De gemeente stelt eenmalig een bedrag van € 600.000,- en vanaf 2018 jaarlijks een bedrag van € 100.000,- beschikbaar. De overige investering van de totale investering van 2,8 miljoen euro wordt door cofinanciering betaald door onderwijsinstellingen en het ICT-bedrijfsleven.

De activiteiten die in de eerste fase zijn opgestart, kunnen in de tweede fase (2017-2020) verder doorgroeien en een vliegwieleffect veroorzaken voor volgende initiatieven. In deze fase kan de fysieke ontmoetingsplek in Vonk 360 verder groeien, met ruimtes voor ICT-starters en met nog meer vormen van cross-over samenwerking en events.

In de eerste fase is al veel bereikt op het gebied van ICT. De gemeente heeft in haar rol als kwartiermaker en verbinder gewerkt aan meer ICT-innovaties, betere aansluiting van ICT-onderwijs op de arbeidsmarkt en hiermee een beter vestigingsklimaat gecreëerd voor ICT-bedrijven. De aangesloten ICT-bedrijven en de MBO en HBO instellingen uit de regio en de Wageningse Universiteit, hebben het afgelopen jaar diverse projecten en activiteiten gezamenlijk opgepakt op het gebied van cross-over innovaties van ICT met Food, Health en Tech.

Wethouder Verloop is positief over de ontwikkeling van de ICT Campus in Veenendaal: ,,De ICT Campus zorgt voor een goede kruisbestuiving tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven. Dat blijkt ook uit de reeks van projecten die op dit moment lopen. Samen met de partners bouwen we verder aan ICT-centrum Veenendaal en dat geeft positieve energie. Samen zorgen we ervoor dat Veenendaal de ICT-banenmotor is met een optimaal vestigingsklimaat voor ICT-bedrijven en top ICT-onderwijs. Met als stip op de horizon dat Veenendaal in 2025 het ICT-centrum voor Food van Nederland is.´´

Komende periode werken de partners binnen de ICT Campus een convenant uit om de samenwerking verder te bekrachtigen. In de vergadering van juni debatteert de gemeenteraad over het programmaplan.