• Het Ichthus College ontvangt het Elos school certificaat.

    Aart Aalbers
  • Het Ichthus College ontvangt het Elos school certificaat.

    Aart Aalbers
  • Het Ichthus College ontvangt het Elos school certificaat.

    Aart Aalbers

Ichthus College schoolbreed Elos gecertificeerd

VEENENDAAL Directeur Jaap van Dam van het Ichthus College heeft donderdag schoolbreed het ELOS-certificaat uit handen van Mark Picauly van Nuffic ontvangen. In deze omgeving is het Ichthus de enige.

Het certificaat geeft aan dat de school haar leerlingen opleidt als wereldburger. 'Er wordt beter taalonderwijs gegeven, kennis over Europa wordt uitgebreid behandeld en er zijn contacten met leerlingen of jongeren uit kerken en scholen in andere landen'.

Ook wethouder Marco Verloop sprak de docenten toe. ,,Heel veel bedrijven in Veenendaal hebben internationale contacten. Ik ben er trots op dat het Ichthus dit doet." Picauly vertelde ,,Jullie leerlingen waren erg enthousiast, hebben zich lovend uitgelaten over de taaldocenten en hebben een brede blik op de wereld. Op alle punten heeft het Ichthus goed gescoord. Vanuit Den Haag zijn we trots op jullie school."

BUITENLANDERVARING Van Dam biechtte op weleens gedacht te hebben 'Waar zijn we aan begonnen?' ,,Er is enorm veel werk verzet door de commissie Internationaal Leren en de docenten. We hebben alle derdeklassers buitenlandervaring laten opdoen. Wellicht heeft het meegewerkt aan de enorm hoge score die we behaalden bij aanmelding van nieuwe leerlingen."

De docenten Marja van de Lagemaat-Maaskant, Wim van Ginkel en Arie Westerhout benadrukken dat het gekoppeld is aan de christelijke identiteit van de school zoals de zorg voor zwakken in de samenleving, gerechtigheid en het proberen zich in te leven in mensen die in geheel andere leefomstandigheden leven.