• Tweede Wereldoorlogslachtoffer

    Coll. N. van de Bovenkamp

HVOV heeft foto's van oorlogsslachtoffers compleet

VEENENDAAL De werkgroep 'Graven Oorlogsslachtoffers Munnikenhof' van de Historische Vereniging Oud Veenendaal laat weten dat ze sinds deze week van alle 68 indertijd op de Munnikenhof begraven Tweede Wereldoorlogsslachtoffers een foto in bezit heeft. Op 4 mei vindt een wandeling plaats langs hun graven. De omgekomenen zijn zowel militairen, verzetsstrijders, burgers als bijvoorbeeld evacués die in Veenendaal een veilig onderdak zochten en geraakt werden door granaatvuur.

Aart Aalbers

Voorzitter Kemp van Ginkel: ,,Bij hun graven zal gedurende ruim een week hun foto samen met een kort verslag over de wijze van hun omkomen worden geplaatst. Alle nabestaanden zoals broers, zussen, kinderen, kleinkinderen maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom om in de namiddag van 4 mei aanstaande, voorafgaand aan de officiële herdenking bij het Monument der Gevallenen aan de Kerkewijk, een gezamenlijke wandeling te maken langs de graven van hun dierbaren. Aan het einde van de wandeling zal de vlag bij de begraafplaats halfstok worden gehesen." Het tijdstip van de wandeling zal via de media en onderstaande website worden bekendgemaakt.

ENORME KLUS  Het is voor de werkgroep een enorme klus geweest om alle foto's te verzamelen. Sommige families waren verhuisd, een aantal slachtoffers woonde niet in Veenendaal of had bijna geen familie. Bovendien speelt de tijd een enorme rol. Het is immers bijna 78 jaar geleden dat het eerste Tweede Wereldoorlogsslachtoffer in Veenendaal begraven is.

Van Ginkel: ,,Dankzij de vasthoudendheid van enkele vrijwilligers is dit, vooraf niet verwachte resultaat, bereikt." Ook heeft de werkgroep van meer dan twintig elders begraven oorlogsslachtoffers die iets met Veenendaal hadden, foto's achterhaald. Deze zullen op termijn aan de bestanden, die al op de site staan, worden gekoppeld.

INFORMATIE  Voor informatie over de oorlogsslachtoffers en de werkgroep http://www.oudveenendaal.nl/werkgroepen/oorlogsgraven/