• Huizen aan de Lindenlaan.

    Aart Aalbers

HVOV bezorgd om monument Lindenlaan

VEENENDAAL De Historische Vereniging Oud Veenendaal (HVOV) is recent op de hoogte gekomen van het voornemen van Patrimoniums Woonservice om drie blokken woningen aan de Lindenlaan 2-44 te verduurzamen. Blijkbaar is reeds een omgevingsvergunning verleend, met afwijking van het bestemmingsplan. Het betreft hier echter een gemeentelijk monument, de drie blokken als ensemble. HVOV maakt zich zorgen om dit gemeentelijk monument, omdat de wijzigingen die waarschijnlijk uitgevoerd zullen gaan worden een directe bedreiging vormen voor de status als gemeentelijk monument. Tevens vraag HVOV zich af welk advies is ingewonnen, maar ook 'hoe we in Veenendaal in de toekomst – denk aan de komst van de Omgevingswet - om willen gaan met monumenten'.

Voorzitter van HVOV Bert van den Bos: ,,We zijn als HVOV erg verbaasd, zowel over de verleende vergunning, maar ook dat we hier als HVOV niet in gekend zijn en er geen overleg is geweest tussen de gemeente en HVOV. Tevens vragen we ons ook oprecht af welk advies is gegeven en door wie. Daarom hebben we aan het college een aantal vragen gesteld. Tevens hopen we dat er ook vanuit de raad hierover vragen zullen worden gesteld. Juist in de komende jaren is met de komst van de Omgevingswet een zorgvuldig proces ten aanzien van cultureel erfgoed van groot belang!"

De Historische Vereniging Oud Veenendaal is opgericht op 14 november 1985, met als doel het behouden of doen behouden van al vanuit historisch oogpunt van belang geacht kan worden, voor zover dit betrekking heeft op de gemeente Veenendaal en directe omgeving; het in stand houden of eventueel weder oprichten van historische monumenten en gebouwen; en het ontwikkelen van belangstelling voor de historie van de gemeente Veenendaal in brede zin van het woord.