• ANP Foto

Hugo de Jonge bezoekt wijkverpleegkundige Veenendaal

VEENENDAAL Op de Dag van de Verpleging op 12 mei dit jaar heeft wijkverpleegkundige Eline van Wijngaarden minister Hugo de Jonge uitgenodigd om mee te lopen in de wijkverpleging in Veenendaal. Dit ging middels een vlog waarin een aantal cliënten van Van Wijngaarden vragen stelden aan de minister. Deze liet binnen een uur weten de uitnodiging graag aan te nemen.

Op 9 januari gaat De Jonge op werkbezoek bij QuaRijn. Samen met Eline stapt hij in een bus vol cliënten en bezoekt hij de laatste cliënt van de wijk. Aansluitend gaat de minister met Eline en alle cliënten naar De Koekoek in Veenendaal. In het ontmoetingscentrum speelt de minister mee in een speciaal samengestelde pupquiz over de zorg. Eline van Wijngaarden en beweegagoog Martin Falkenberg presenteren de quiz. De minister neemt plaats in het cliënten=wijkteam. Aan het einde van de quiz is er ruimte voor open vragen van alle aanwezigen aan de minister zelf.