• Aart Aalbers/BDU

Hoogspanning nog niet ondergronds

VEENENDAAL De in Veenendaal gewenste verkabeling van de boven de gemeente lopende hoogspanningslijn laat nog even op zich wachten. Begin dit jaar is de Wet voortgang energietransitie in werking getreden. ,,Daarmee bestaat nu de absolute zekerheid dat van deze mogelijkheid gebruik gemaakt kan worden”, meldt het college aan de raad.

Gerard van Wijk

Maar een datum is er voorlopig nog niet. Deze maand wordt de tweede fase van het haalbaarheidsonderzoek naar de verkabeling, door Tennet aan een externe partij gegund, verwacht. De rijksbijdrage van tachtig procent is rond.

VIJF MILJOEN Veenendaal moet vijf miljoen euro bijdragen voor het ondergronds brengen van de hoogspanningslijn. Via de inning van precariobelasting bij de eigenaren van leidingen en kabels is inmiddels een financiële buffer opgebouwd, die deels kan worden besteed voor dit doel. Maar zolang er nog juridische procedures lopen van netbeheerder Stedin tegen andere gemeenten die eveneens precariobelasting heffen, wordt deze spaarpot niet aangeboord. Volgens Michael Melssen van het Platform Hoogspan wordt de uitspraak komend voorjaar verwacht en dan volgt mogelijk nog een beroepsprocedure. ,,We hopen dat we niet teveel vertraging oplopen en dat in het najaar de gemeenteraad tot een besluit kan komen", aldus Melssen.

VERKIEZINGEN Ook aan de provincie is gevraagd een financiële bijdrage te leveren voor de verkabeling. Maar de provincie houdt zich tot nu toe op de vlakte. Nu er verkiezingen voor Provinciale Staten aankomen een goede gelegenheid voor politieke partijen het onderwerp nog eens met nadruk te benoemen. In Veenendaal heeft met name de ChristenUnie zich over langere tijd ingespannen om de hoogspanningslijn ondergronds te brengen. ,,Al vele jaren hebben wij over het dossier goede contacten met onze partijgenoten in de Staten van Utrecht", laat fractievoorzitter Tineke Bette weten. ,,Op meerdere momenten is het juist onze Statenfractie geweest die door middel van vraagstelling aan Gedeputeerde Staten dit onderwerp hoog op de agenda heeft gehouden. Dankzij onze inzet, landelijk, provinciaal en lokaal, wordt dit probleem nu eindelijk aangepakt. Hoogspanningsleidingen in de buurt van woningen horen onder de grond."

De mogelijkheid tot verkabeling is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het Rijk, provincies en gemeenten. De gemeente stelt vast dat de ,,aanstaande verkiezingen van Provinciale Staten aanleiding zijn om op korte termijn hierover geen concrete vorderingen te verwachten".