• Aart Aalbers
  • Aart Aalbers
  • Aart Aalbers
  • Aart Aalbers
  • Aart Aalbers
  • Aart Aalbers
  • Aart Aalbers
  • Aart Aalbers
  • Aart Aalbers
  • Aart Aalbers

'Honderd procent nut en noodzaak voor aanpassing Rondweg-Oost'

VEENENDAAL Verbreding van de Rondweg-Oost en aanpassing van de rotondes is in voldoende mate aangetoond. Dat blijkt uit 29 onderzoeken en literatuurstudies die onderzoeksbureau Sweco in opdracht van de provincie Utrecht heeft uitgevoerd. Het kwam dinsdagavond uitvoerig ter sprake in een door ruim tweehonderd mensen bijgewoonde informatiebijeenkomst in de Veenendaalse raadzaal.

Gerard van Wijk

In 2015 zijn er volgens één van deze onderzoeken 386.000 voertuigverliesuren geboekt, ofwel een economisch verlies van 3,8 miljoen euro. Daar komt nog bij dat er wat het toekomstscenario betreft is uitgegaan van lage vervoersverwachtingen. ,,In ruime mate is aangetoond dat er een objectief en zichtbaar verkeersprobleem is. Er is honderd procent nut en noodzaak om over te gaan tot aanpssing van kruispunten en verbreding van de Rondweg-Oost naar tweemaal twee rijbanen."

ALLES OPEN Bovendien worden er de komende jaren nog 2100 woningen gebouwd in Veenendaal-Oost en dat zal leiden tot een toename van 12.500 motorvoertuigen per etmaal. Er zijn alternatieven denkbaar, onder meer een verkeersafwikkeling verder ten oosten van Veenendaal, en die worden dit jaar verder onderzocht. Volgens wethouder Engbert Stroobosscher ,,ligt alles nog open."

De raad krijgt de mogelijkheid advies uit te brengen aan Provinciale Staten. De Rondweg-Oost is een provinciale weg en Provinciale Staten besluiten welke maatregelen er genomen moeten worden om ook in de toekomst te voorkomen dat de rondweg dichtslibt.

NADELEN OMWONENDEN Gedeputeerde Jacqueline Verbeek benadrukte dat er nog heel veel vragen leven bij zowel de klankbordgroep van bewoners als van Statenleden. ,,Oplossingsrichtingen moeten verder worden uitgewerkt." Vanuit de zaal werd opgemerkt dat er wel veel gezegd werd over oponthoud voor het bedrijfsleven door files, de zogeheten voertuigverliesuren, maar dat het verlies bij verbreding van de weg voor bewoners niet of nauwelijks aan de orde was gekomen. Dan gaat het om meer luchtverontreiniging, geluid en milieuproblemen. Alsmede waardevermindering van woningen.

Er was ook kritiek op de tijd die belanghebbenden hebben om bij de provincie een reactieformulier in te dienen: tot 1 mei. ,,Twee weken om te reageren, we worden niet serieus genomen." Waarna de gedeputeerde zei dat wat haar betreft voor een reactie nog ruim één maand de tijd is.

Label:

Rondweg-Oost