• Lex van Lieshout ANP XTRA

Honderd mensen per jaar meer in bijstand

VEENENDAAL Per jaar zijn er in de afgelopen vier jaar honderd mensen meer bijgekomen in de bijstand. Eind 2011 hadden 1079 Veenendalers een bijstandsuitkering, eind vorig jaar waren er dat 1490. Dat heeft volgens het projectenboek sociaal domein 2016, vorige week door het college vastgesteld, in belangrijke mate te maken met de economische crisis. Er stroomden vorig jaar 340 mensen uit de bijstand, maar de instroom bedroeg 392.

Gerard van Wijk

De gemeenteraad heeft enige jaren geleden gevraagd om een projectenboek, waarin een volledig overzicht wordt gegeven van alle regelingen en hoeveel mensen er gebruik van maken. ,,Met enige trots presenteren we alle projecten die onder de drie decentralisaties zijn gestart, het is een naslagwerk", zegt wethouder Marieke Overduin. Het gaat over de overheveling van taken die vallen onder de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Met het projectenboek in de hand ,,krijgt de raad meer grip op de materie."

Begin vorig jaar zijn de wijkregisseurs aan het werk gegaan. Zij moeten nieuwe verbindingen maken tussen partijen die elkaar van nature niet direct vinden. Dat heeft geleid tot nieuwe afspraken tussen Patrimonium woonservice, het Wmo-loket en de zorgaanbieders. Ook worden onder meer de werkzaamheden van de politie gekoppeld aan zorg en hulpverleners en dat vergemakkelijkt de aanpak van woninginbrekers. Door de inzet van de wijkteams is het aantal aanmeldingen bij het Budget Advies Centrum voor schuldhulpverlening gedaald. Er waren vorig jaar 349 aanmeldingen, waarvan 83 procent werd toegewezen. In 81 gevallen ging het om crisiszaken, zoals woningontruiming en het afsluiten van gas en elektra. Dat kon in ruim acht van de tien gevallen worden voorkomen.

Bij welzijnsorganisatie Veens kwamen 638 hulpvragen. Bij het oplossen van hulpvragen (belastingformulieren, administratie, oppas, vervoer, er op uit en taalondersteuning) worden vrijwilligers ingeschakeld. De ambitie is om eind volgend jaar vijf procent meer vrijwilligers te hebben ofwel 54 procent van de totale bevolking. Eind vorig jaar stonden er bij Veens duizend mantelzorgers geregistreerd, maar niet iedere mantelzorger laat zich registreren. ,,Er zijn tot en met 2017 als gevolg van een eerdere bezuinigingsronde jaarlijks minder middelen beschikbaar voor het welzijnswerk. Met Veens zijn wij genoodzaakt tot het stellen van prioriteiten", laat het college weten.

Er waren vorig jaar 3999 meldingen bij het Wmo-loket. Het cliëntenbestand bestond eind 2015 uit 3138 mensen. De teller van het aantal Wmo-indicaties bleef staan op 5852, één cliënt kan meerdere indicaties hebben.