• Joëlle Kelderman

Hoge waterstanden in aantal wijken problematisch

VEENENDAAL Eerder werd door gemeente en woningcorporaties vastgesteld dat in een aantal Veenendaalse wijken de hoge waterstanden problematisch zijn voor de woningen en het woongenot. De problemen en oorzaken hiervan zijn onderzocht, worden geïnventariseerd en volgend jaar wordt er een rapport over opgesteld. Dat moet de basis vormen voor verder overleg met de provincie Utrecht en het Waterschap. Bedoeling is dat er gezamenlijk een plan wordt gemaakt om het probleem op te lossen.

Dat zijn de gemeente, Veenendaalse Woningstichting, Patrimonium woonservice, Huurdersbelangen VWS en huurdersvereniging Patrimonium overeengekomen bij het vaststellen van de prestatieafspraken voor 2018. Partijen werken samen aan de verbetering van de volkshuisvesting in Veenendaal.

Vorig jaar is een gebiedsvisie gemaakt voor de wijk ´t Franse Gat. De vervolgafspraken worden volgend jaar verder uitgewerkt in concrete plannen, waarbij de bewoners intensief worden betrokken. ´t Franse Gat is één van de wijken waar de hoge waterstanden een probleem zijn. De uitgangspunten voor een energieneutraal Veenendaal in 2035 staan centraal bij de aanpak in deze wijk. Daarbij is het energiebewust maken van bewoners één van de te nemen acties. Zo wordt onder andere LED verlichting in huis gepromoot. ,,Partijen sluiten begin 2018 een convenant energieneutraal Veenendaal 2035 voor de komende vijf jaar."