• Aart Aalbers
  • Aart Aalbers
  • Aart Aalbers

Veenendaal staat op de kaart

VEENENDAAL  In de raadszaal van de gemeente Veenendaal is donderdagmiddag tijdens 'Broodje Geschiedenis' in aanwezigheid van ongeveer tachtig belangstellenden de website 'Veenendaal op de kaart' online gezet. Wethouder Engbert Stroobosscher  deed dit met een druk op de befaamde rode knop.

Op de website veenendaalopdekaart.nl  treft de lezer foto's, kaarten en verhalen aan over de Veense historie. Luuk Leunen van bureau Raap en Paul van Sorge van de gemeente Veenendaal gaven uitleg over de site. Ook heeft de gemeente aan bureau Raap opdracht gegeven een cultuurhistorische waardenkaart op te stellen. Deze is te benaderen door het kopje erfgoed aan te klikken op https://veenendaal.maps.arcgis.com/home/index.html

Op de cultuurhistorische kaarten zijn niet alleen oude gebouwen aangegeven, maar ook het landschap. De Historische Vereniging Oud Veenendaal heeft samen met ambtenaren en bureau Raap de kaarten samengesteld. Wanneer je rondkijkt op de site zie je niet alleen wat voor ogen is, maar ook wat door menselijk handelen aan typisch Veense dingen in de grond zit.

Via topografische kaarten is zichtbaar te maken welke wegen, turfvaarten, sloten in het verleden in een bepaalde wijk aanwezig waren en welke er nog zijn. De kaarten bestrijken de periode tussen 1815 en 2015.  Zo'n 633 bouwwerken en 37 gebieden in Veenendaal zijn reeds in kaart gebracht. De gemeente vraagt de hulp in van haar inwoners om via de website te reageren en aanvullende informatie te zenden over gebouwen en vooral over bekende personen en de kaarten verder aan te vullen.