• Rettie Lindeman

'Hier komen alle leeftijden en nationaliteiten'

VEENENDAAL Er zijn talloze redenen waarom mensen kiezen voor vrijwilligerswerk: nuttig bezig zijn, iets voor een ander betekenen, sociale contacten opdoen of werkervaring opdoen. Dankzij de inzet van vrijwilligers kunnen kinderen meedoen aan activiteiten, ouderen zich verheugen op gezelschap en mensen die het even moeilijk hebben op weg worden geholpen.

Marco Carton is vrijwilliger bij Buurthuis SamSam. Als voorzitter, beheerder en activiteitenbegeleider draait hij samen met tien coördinatoren en zestig vrijwilligers dé ontmoetingsplek voor wijkbewoners van Noordwest Veenendaal. Dat hij dat met plezier doet, staat buiten kijf. Als jongere deed hij al mee aan activiteiten en al snel draaide hij mee als vrijwilliger. Inmiddels al ruim 14 jaar. 'Het buurthuis moet je zien als een bedrijf waar allerlei mensen nodig zijn om dingen te regelen', aldus Marco.

BONTE MIX In SamSam kunnen mensen elkaar ontmoeten, een kopje koffie drinken en meedoen aan diverse activiteiten. Carton: ,,We zien mensen van alle leeftijden en nationaliteiten, een bonte mix. Ook komen er ouderen voor een praatje en wat gezelligheid. Onlangs werd onze oudste bezoeker 95 jaar. Dat zijn leuke dingen om mee te maken. We hebben een bloemetje aangeboden en een foto op onze website en Facebook gezet."

Als voorzitter is Carton samen met de bestuursleden verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het buurthuis. En dat is niet altijd gemakkelijk. Vier jaar geleden dreigde SamSam namelijk door bezuinigingen te sluiten. ,,De wethouder heeft ons toen goed geadviseerd over de mogelijkheden die er zijn om open te kunnen blijven", vertelt Carton. ,,Naast de subsidie die nu via Veens loopt, genereren we inkomsten uit commerciële verhuur en sponsoring. We houden ons hoofd boven water, maar weten niet hoe dit in de toekomst uitpakt. En over één ding zijn we duidelijk: buurthuisactiviteiten gaan vóór commerciële verhuur."

ZELF ORGANISEREN Samsam biedt een grote variatie aan activiteiten. Zo is er een oudereninloop, gymnastiek voor 55-plussers, knutselen, bingo, kaarten, filmavond, bloemstukjes maken, een gezamenlijke lunch, line dancing en af en toe een feestavond voor de buurt.

,,Behalve de gymles worden alle activiteiten georganiseerd door vrijwilligers", vervolgt Carton. ,,En we stimuleren bezoekers steeds meer om zelf iets te organiseren. Onlangs kwam een wijkbewoner met het idee een moestuin aan te leggen. Dit staat nog in de kinderschoenen en het is ook nog niet zeker of het doorgaat, maar een mooi initiatief is het wel!"

Zelf draait hij elke week een aantal bardiensten tijdens de activiteiten. ,,Ik vind het vooral leuk om betrokken te zijn bij activiteiten voor mensen met een beperking, 55-plussers en kinderen. Van deze bezoekers krijg je veel waardering. Dat is voor mij de motivatie om door te gaan met dit werk. Er komen hier jaarlijks zo'n 12.000 bezoekers, die maken we het graag naar de zin!"

Info: www.wijkverenigingsamsam.nl

Wie ook vrijwilligerswerk wil doen, kan kijken op www.veensvrijwilligers.nl of neem contact op met de Veens-centrale, veenscentrale@veens-welzijn.nl, T (0318) 544 131.