• Pixabay

Hevige buien en wolkbreuken voor zijn

VEENENDAAL Er komt een onderzoek naar de mate waarin het oppervlak van Veenendaal door verharding en dakoppervlakken wordt bedekt. Daarbij wordt ook gekeken of deze oppervlakken afwateren op het riool. Een motie van GroenLinks met deze strekking is door de gemeenteraad unaniem aangenomen. Het onderzoeksresultaat wordt verwerkt in een kaart waarop dit op straatniveau is aangegeven. In het derde kwartaal volgend jaar wil de raad de kaart kunnen bekijken.

Gerard van Wijk

Overwegingen die aan het onderzoek ten grondslag liggen zijn dat klimaatverandering naar verwachting leidt tot meer neerslag op korte en middellange termijn en dat deze neerslag naar verwachting vaker in de vorm van hevige buien en wolkbreuken zal plaatsvinden. ,,Daarom is zowel de waterberging als de doordringbaarheid van het Veense oppervlak van groot belang. Een goed inzicht hiervan is onontbeerlijk voor een goede ruimtelijke ordening in de nabije toekomst." Ook wordt opgemerkt dat in het raadsprogramma is opgenomen dat een van de thema´s van de overgang naar een duurzame gemeente ,,wij voorbereid willen zijn op klimaatverandering."