• Archief BDUmedia

'Het is tien euro en het blijft tien euro'

VEENENDAAL Raadslid Harold Schonewille (CDA) kreeg een huilende 92-jarige vrouw aan de telefoon. Zij zou de aangekondigde verhoging van de eigen bijdrage schoonmaakondersteuning niet kunnen betalen. ,,Ze willen wel dat we zo lang mogelijk thuis blijven wonen, maar dat moet dan ook wel mogelijk worden gemaakt." De eigen bijdrage is nu tien euro per uur, zou vijftien euro worden en op korte termijn naar twintig euro gaan. Tot opluchting van de 92-jarige - en met haar velen die afhankelijk zijn van de Wmo - gaat de verhoging niet door.

Gerard van Wijk

Het is 10,00 euro en dat blijft het. Maandagavond stemde de gemeenteraad erover, vorige week werd al duidelijk dat de verhoging niet door zou gaan. Een door ChristenUnie, ProVeenendaal, SGP en D66 ingediend amendement werd unaniem aangenomen. De indieners van het amendement weten ook dat de programmabegroting 2019-2022 voor de komende jaren voorziet in een tekort van vijf miljoen euro en dat de oorzaken met name te vinden zijn in het sociaal domein en dan nog in het bijzonder bij de uitvoering van de jeugdhulp. Belangrijke oorzaken zijn de kortingen die het Rijk toepast en de toegenomen hulpvraag.

VERZACHT ,,Een boventrendmatige verhoging van tien procent van de OZB met ingang van volgend jaar levert ruim 1,1 miljoen euro per jaar op. Met dit geld kunnen de voorgenomen forse maatregelen voor de gebruikers van de Wmo en Jeugdwet worden verzacht."

ABONNEMENTENTARIEF Een ander amendement van ChristenUnie, CDA, Pro Veenendaal, SGP en D66 brengt in herinnering dat het kabinet met ingang van volgend jaar een vaste maximale bijdrage Wmo van 17,50 euro wil invoeren en dat vanaf 2020 het abonnementstarief gaat gelden. Dit houdt in dat alle inwoners die gebruikmaken van de Wmo-voorzieningen, waaronder de schoonmaakondersteuning, een vaste bijdrage van 17,50 euro per vier weken gaan betalen. Onafhankelijk van het zorggebruik, inkomen en vermogen. ,,Dus waarom zullen we ons nu nog voor een korte periode zoveel onrust op de hals halen", is de redenering van de raad. Bovendien wordt de verhoging naar 15,00 euro per uur met name voor de middeninkomens een forse extra uitgave gevonden.

VRIJWILLIGERSWERK Het niet verhogen van de eigen bijdrage kost de gemeente volgend jaar drie ton, maar dat wordt goedgemaakt door minder uit te geven aan andere posten op de begroting. 'Iedereen telt mee' was de titel van het raadsprogramma. Dat mogen we volgens Tineke Bette (ChristenUnie) niet uit het oog verliezen. Ook daarom komt er 50.000 euro extra vrij voor het vrijwilligerswerk. Daarvoor dienden ProVeenendaal, D66, ChristenUnie, SGP en PvdA een amendement in. Omdat ,,het werk van vrijwilligersorganisaties preventief werkt en zwaardere (en duurdere) hulp helpt voorkomen."