• De geluidswal in Petenbos-Oost is dringend aan een opknapbeurt toe.

    Aart Aalbers

'Het is nooit meer stil, ook 's nachts niet'

VEENENDAAL De leefbaarheid van mensen in Petenbos-Oost die in de buurt wonen van de Rondweg-Oost staat onder druk. ,,Er wordt bij alle besprekingen over de verbreding van de rondweg veel over de leefbaarheid van omwonenden gesproken, maar dat gaat aan onze wijk voorbij. Metingen over geluid en de luchtkwaliteit zijn hier ook niet gedaan, alle focus ligt op de nieuwe wijk Veenendaal-Oost”, aldus bewoner Clemente tegen de raadscommissie.

Gerard van Wijk

De lage en weggezakte geluidswal is dringend aan een opknapbeurt toe. De wal was bij aanleg wellicht conform de regels, maar is volgens Clemente niet toereikend voor de huidige verkeersbewegingen. Dit deel van de rondweg komt niet voor in de plannen tot verbreding naar tweemaal twee rijstroken ,,en daarom wordt het wellicht vergeten.” Het belang van alle bewoners van Veenendaal moet worden meegewogen bij de plannen, zegt Clemente.

NET EEN SNELWEG ,,Het is een continue verkeersstroom, alsof je naast een snelweg woont. Het is gewoon nooit meer stil, ook niet 's nachts. Wij willen graag met een raam open slapen, maar eigenlijk is dat niet te doen”, aldus Clemente. Hij weet dat er meer aanwonenden zijn die zich ergeren, maar actie ondernemen is een ander verhaal. ,,Ze luisteren toch niet”, is dan het commentaar. Clemente probeert het in ieder geval.

Wethouder Engbert Stroobosscher zegt dat de geluidswal langs Petenbos bij aanleg van de weg voldeed aan de geluidsnormen. Hij kan Clemente deels geruststellen. ,,Bij verbreding van de rondweg zal deze geluidswal door de provincie worden hersteld.”

TEGENSTANDERS De discussie is koren op de molen van Lokaal Veenendaal, nooit een voorstander van verbreding van de weg geweest. ,,Geen verkapte snelweg door 't Veen hebben wij altijd gezegd. Bij de consultatie bleken acht van de elf partijen in de raad het niet eens met de voorkeursvariant en toch wordt deze nu ongewijzigd gepresenteerd.”

Het gaat volgens de SGP om leefbaarheid, bereikbaarheid en ontsluiting. Daar sluiten de andere coalitiepartijen bij aan. D66 oppert dat de coalitie kennelijk al afgesproken heeft de voorkeursvariant te omarmen. ,,Als dat zo is hoeven we er niet meer over te vergaderen. Wij hebben het gevoel naar een poppenkast te kijken.”

MILJOENEN De wethouder rekent nog eens voor hoeveel het de gemeente gaat kosten. De verdiepte kruising bij de Prins Clauslaan kost 22 miljoen euro en de provincie ziet graag dat de gemeente de helft voor haar rekening neemt. Eerder deed de gemeente een toezegging van twee miljoen euro, toen het nog om 17 miljoen euro ging. Daar komt 3,25 miljoen bij uit de pot bovenwijkse voorzieningen. Totaal 5,25 miljoen aan baar geld. FoodValley is gevraagd één miljoen bij te dragen omdat de weg van regionaal belang is. En dan staat er nog 2,5 miljoen aan geluidsschermen op de lat (de snelheid gaat van 80 naar 70 kilometer per uur) plus wat rente en dan komt de gemeentelijke bijdrage op 9,55 miljoen euro.

Label:

Rondweg-Oost