• Aart Aalbers

'Het groen groeit op de rijwegen'

VEENENDAAL ,,De verslonzing van de openbare ruimte ligt op de loer. Er is in achterliggende jaren 1,3 miljoen euro bezuinigd op het onderhoud. Op meerdere plekken zijn groenstroken te zien op rijwegen, er is geen vervanging van zieke bomen. De openbare ruimte is het visitekaartje van de gemeente. De gemeente heeft een zorgplicht, dat is een kerntaak. Verrommeling gaat ten koste van de positieve belevingswaarde, veiligheid en leefbaarheid van de inwoners. Veenendaal verdient beter."

Gerard van Wijk

Het is een niet mis te verstane boodschap van Tineke Bette (ChristenUnie). De gemeente zit weer wat ruimer in de financiële middelen en daarom vraagt zij 1,3 miljoen euro in de komende vier jaar voor een beter onderhoud van met name de wijken en de bedrijventerreinen. In het centrum en op de begraafplaats ziet het er keurig uit, daar is sprake van een A niveau. Maar verder bevindt Veenendaal zich in de B en zelfs C status.

BRANDBRIEF De neerwaartse lijn moet vanaf volgend jaar in opwaartse richting worden bijgesteld, aldus Bette. Is Veenendaal nu een ontwikkelingsland, vraagt Albert Doelwijt (PvdA). ,,Waar in Veenendaal is sprake van een dermate dramatische situatie en de noodzaak om zoveel geld uit te geven?" Er ligt weliswaar een brandbrief van Ondernemend Veenendaal over de noodzaak van onderhoud in de openbare ruimte op tafel, maar volgens prognoses wordt na eerdere bezuinigingen over twee jaar het B niveau gehaald. De raad vindt in meerderheid een onderhoudsreparatie op zijn plaats, al wordt wat minder vooruit gekeken dan Bette wil. Zij zegt er bij bespreking van de kadernota, wanneer het geld moet worden verdeeld, op terug te komen.

SMERIGSTE STAD Pro Veenendaal stelt dat de bezuinigingsdoelstelling is gehaald, maar dat het wel ten koste van de leefbaarheid is gegaan. Volgens SP en VVD moet de openbare ruimte veilig en netjes zijn. Het CDA vindt een verdere achteruitgang van het onderhoudsniveau niet acceptabel. GroenLinks vindt de koppeling groenonderhoud en wegenonderhoud niet gelukkig, dat zijn verschillende zaken. We moeten nadenken over het groen en de betrokkenheid van inwoners, en daar is GroenLinks met andere partijen mee bezig. We zullen er spoedig meer over horen. Denk herinnert eraan dat Veenendaal in 1997 werd uitgeroepen tot de groenste stad van Europa. ,,We moeten opletten dat we nu niet opgaan voor de smerigste stad." De SGP brengt in herinnering dat haar voormalig raadslid Wim van Heteren al vanaf 1992 bezig is geweest om aandacht te vragen voor dit onderwerp. ,,Schoon, veilig en groen willen we, maar dat is niet zo maar binnen handbereik."

Veiligheidshalve dient Bette maar twee amendementen in. De ene, waarin zij vraagt om een half miljoen voor 2018 en 2019, alsmede 600.000 euro voor 2020 en 700.000 euro voor 2021, haalt het niet. Dat vindt de raad te ver gaan, bij de kadernota komen nog een handvol wensen en verlangens over de toonbank en dat kost ook geld. Het tweede amendement haalt het wel, een half miljoen meer om de verslonzing een halt toe te roepen.