• Wethouder Nermina Kundic en Rene van Holsteijn voor verdraaibare zonnepanelen bij het pand Traverse 3 Veenendaal.

    Aart Aalbers

Het gaat goed met het grootste zonnedakenproject in Nederland

VEENENDAAL Van de geplande 64.000 zonnepanelen is in de eerste fase voor 23.000 panelen de SDE+ subsidie (stimulering duurzame energieproductie) toegekend. De collectieve subsidieaanvraag voor de resterende 41.000 panelen is onderweg. Een groot succes voor Ondernemend Veenendaal, zegt René van Holsteijn van de commissie duurzaam ondernemen.

Gerard van Wijk

,,Een heel bijzonder project, qua omvang het grootste zonnedakenproject in Nederland. Ook bijzonder is de samenwerking met de gemeente, met scholen, een supermarkt en met een vereniging van eigenaren. Allerlei partijen worden gestimuleerd na te denken over verduurzaming en ze hebben de handschoen opgepakt."

GOEDE WEG Ook wethouder Nermina Kundic (duurzaamheid en milieu) is enthousiast. ,,De omvang van het project is ongekend, mensen en bedrijven haken zelf aan. Er is nog veel te doen om Veenendaal volgens wens in 2035 energieneutraal te laten zijn, maar met dit zonnedakenproject zijn we zeker op de goede weg."

Het totaal aan zonnepanelen, wanneer ook op de tweede fase een SDE+ subsidie wordt verstrekt, is goed voor het stroomverbruik van 5.500 huishoudens. Dat is ruwweg één-vijfde van het aantal huishoudens in Veenendaal. ,,Door de daken van de verschillende bedrijfspanden te bundelen tot één grootschalig project, wordt zonne-energie extra rendabel. Nu, bij de tweede fase, doen ruim dertig dakeigenaren mee. Zij hebben vertrouwen in onze aanpak en kunnen op twee manieren deelnemen. Zij stellen hun dak ter beschikking zonder zelf te investeren en nemen vervolgens groene stroom van hun dak af. Of zij investeren daarnaast in het collectieve project, wat nog meer rendement opbrengt. Er wordt een lokale project BV opgericht die vijftien jaar lang zorgt voor het onderhoud en beheer, waarna het eigendom overgaat op de dakeigenaar. Samen met de gemeente en Econnetic hebben we dit proces zorgvuldig ingericht", aldus Van Holsteijn.

BEWUSTWORDING Waar liggen onze ambities naar de toekomst? Bij de invulling, waar het duurzaamheid betreft, hebben ondernemers en gemeente elkaar gevonden. De gemeente lift met het project mee door daken van gebouwen in het centrum beschikbaar te stellen. In de eerste fase gebeurde dat al door een groot aantal zonnepanelen te plaatsen bij het zwembad. Nu komen onder meer het gemeentehuis, het theater en de Cultuurfabriek in aanmerking om mee te doen aan het zonnedakenproject. ,,Het is een bewustwordingsproces, ondernemers moeten weten waar het over gaat", zegt Van Holsteijn. ,,In dit geval is het een heel concreet project. Er wordt een energiemanager aangesteld om bedrijven te helpen de nodige stappen te zetten, ze over de drempel te helpen. Er komt een energieconvenant waarbij zowel de gemeente als duizenden bedrijven bij betrokken zijn. Uitblinken in duurzaamheid, daar gaat het om."

VLIEGWIEL Er wordt in eerste instantie gekeken naar zo'n vier- tot vijfhonderd bedrijven waar sprake is van een fors energieverbruik. De terugverdientijd is binnen vijf jaar. Er is een landelijke regeling en een plan van aanpak als het gaat om verduurzaming, waaraan bedrijven zich niet kunnen onttrekken. In een bepaalde categorie kan de overheid, als dat nodig is, handhavend optreden. ,,Het is soms zo eenvoudig. Je vervangt verlichting door ledverlichting en binnen een paar jaar heb je de investering er uit. Bij het zwembad bespaar je al snel een paar ton.'' Kundic is trots hoe Veenendaal met de materie om gaat. ,,Het is niet alleen sleuren en trekken, je proeft het enthousiasme. Het zonnedakenproject is het vliegwiel."