• Aart Aalbers

In het Franse Gat staat nogal wat te gebeuren

VEENENDAAL Astrid Swart (gemeente) en Cora van der Poel (Patrimonium woonservice) zetten het gloednieuwe v-bord op de stoep voor het Wijkhuis aan de Beeremansstraat. ,,Wij zijn open. Kom gezellig binnen."

Gerard van Wijk

De woningcorporatie heeft het woonhuis de komende jaren opengesteld voor de 5900 bewoners van het Franse Gat. Die kunnen op deze plek, bij het winkelcentrum op het Slotemaker de Bruïneplein, terecht voor een gesprek of het laatste nieuws over wat er in hun wijk staat te gebeuren.

Dat is niet gering. De eerste naoorloogse wijk in Veenendaal, gebouwd tussen 1952 en 1962, wordt geheel onder handen genomen. Een gedeelte van de woningen en de openbare ruimte, kortom alles. Daar komt nog bij dat het meteen een mooie gelegenheid is om een gehele bestaande woonwijk ,,zo mogelijk” gasloos te maken.

SPANNENDE UITDAGING Het is een gigantische klus en het kan ook niet van vandaag op morgen. Er zijn nogal wat partijen betrokken bij deze noodzakelijke herinrichting: gemeente, Patrimonium, provincie, Veenendaalse Woningstichting, Waterschap Vallei en Veluwe, GGD, Stedin, zorg- en welzijnsorganisaties en zeker niet in de laatste plaats de drie bewonersorganisaties en de bewoners zelf. Anderen kijken over hun schouder mee, het is een grote en spannende uitdaging.

Swart en Van der Poel zijn de projectleiders. ,,We zijn er al één jaar mee bezig en hebben al wat bijeenkomsten gehad om de ontwikkelingen te schetsen die moeten leiden tot een gebiedsvisie voor het Franse Gat. Vanuit de gemeente is er de wens de openbare ruimte aan te pakken en vanuit de woningcorporatie de wens om de sociale huurwoningen op te knappen zodat ze weer zo’n veertig jaar mee kunnen."

,,Dat is een grote opgave en samen kunnen we meer bereiken. Veel mensen die we tot nu toe gesproken hebben vinden al het al gauw goed wanneer we de vocht- en tochtproblemen van hun woning opknappen. Ze wonen hier graag. Maar dan blijf je toch met dezelfde problemen zitten, bijvoorbeeld voor wat de energietransitie betreft.”

VLEERMUIZEN Belangrijk, zo benadrukken de projectleiders, is dat de bewoners vanaf het begin bij het hele veranderingsproces worden betrokken. ,,Wat gaan we doen en wat zijn de gevolgen? Patrimonium gaat onderzoeken hoe het er bouwtechnisch voor staat met de woningen en of er asbest verwerkt is. Er komt ook een flora- en faunaonderzoek. De wijk is ook een thuis voor huismussen, vleermuizen en zwaluwen, om eens wat te noemen.”

Op de agenda staat verder de inrichting van een integraal kindcentrum (IKC). Het Franse Gat is een echte Veense volksbuurt, met een hoge bevolkingsdichtheid, een bevolkingssamenstelling met in hoofdzaak lage en middeninkomens en relatief veel gebruik van zorg. De projectleiders hebben in de aanloop naar de gebiedsvisie de cijfers achter elkaar gezet. Meten is tenslotte weten.

THEMA'S De totale woningvoorraad bedraagt 2615 ofwel bijna tien procent van het aantal woningen in Veenendaal. Het gaat om 941 koopwoningen en 1674 huurwoningen. De gemiddelde woningwaarde in het Franse Gat bedraagt 179.000 euro en dat loopt achter op het gemiddelde van Veenendaal (202.000 euro). De klus is in een vijftal thema's opgedeeld: een veilige, gezonde en groene wijk; iedereen doet mee; energiezuinige wijk; voorbereiden op klimaatverandering en een schone bodem. Veel bewoners hebben er mogelijk tot nu toe nog niet zo veel van gemerkt, maar de direct betrokkenen zitten niet stil. Er is met (bewoners)organisaties uit de wijk gepraat, er zijn ambassadeurs aangesteld, er is een bijeenkomst geweest met provincie, waterschap, Stedin en GGD, een fietstocht met raads- en provincieleden en er zijn wandelingen door de wijk gemaakt.

AMBASSADEURS ,,De aanvliegroute is breder geworden”, zeggen Swart en Van der Poel. ,,Het gaat niet alleen meer om de fysieke componenten, maar ook de sociale componenten worden meegenomen. Dat is redelijk uniek. De maatschappij verandert en dat heeft direct zijn invloed op wonen, zorg en welzijn. Het Franse Gat is een geliefde wijk, mensen willen hier graag wonen. Als ze er eenmaal wonen, blijven ze er wonen. De voorzieningen zijn ook dichtbij. Het project spreekt aan, hebben wij gemerkt. Je maakt makkelijk contact. Er is een 25-tal ambassadeurs actief, zowel van huur- als koopwoningen. Zij vertalen wat er leeft onder de mensen en hoe hen te bereiken.”

Eén derde van de bewoners van het Franse Gat is 25 jaar of jonger, vijftien procent is 65 jaar of ouder. ,,Het is niet meer vergrijsd dan elders in Veenendaal. Ook die willen het liefst in de buurt blijven.” In 2030 is iedereen in het Franse Gat aan het werk, bezig met educatie of maatschappelijk. Eén van de wensen. Zoals gezegd: het is een behoorlijke uitdaging.