• Aart Aalbers

Herziene regeling voor het groen

VEENENDAAL Bescherming van groen en daarmee de kwaliteit van de leefomgeving. Dat staat centraal in de gemeentelijke notitie 'bestemming groen in nieuwe bestemmingsplannen'.

Gerard van Wijk

Drie jaar geleden heeft de raad invulling gegeven aan hoe er met groen in Veenendaal dient te worden omgegaan. Dat blijkt in de praktijk onvoldoende te zijn en nu is er een herziene regeling voor de bestemming groen ontwikkeld. De notitie wordt door de raad in december besproken.

Het lijkt geen overbodige luxe veel aandacht te besteden aan het groen in de bebouwde omgeving. Steeds meer willen inwoners meepraten over hun leefomgeving en zij aarzelen ook niet aan de bel te trekken wanneer er ingrijpende maatregelen worden aangekondigd. Dan gaat het veelal om plannen om bomen te kappen en inwoners vrezen, soms niet ten onrechte, een behoorlijke kaalslag. Zo ging het eerder dit jaar bij de Dragonderweg en ook bij het park Ruisseveen.

BESCHERMING Groenvoorzieningen vragen volgens de gemeente om bescherming. Maar met name bij wegreconstructies kunnen veranderingen plaatsvinden. Dan speelt flexibiliteit een rol, waarbij ook de kwaliteit beschermd wordt. Daarvoor wordt een zogeheten afwijkingsbevoegdheid in het leven geroepen.

Er was tot nu toe sprake van twee soorten groen: de ene soort met groen, water, park en plantsoen; en de andere soort waarbij ook nutsvoorzieningen, ontsluiting, parkeerterrein en weg. Maar bij dit onderscheid werd de planologische bescherming van het groen in de wijk ,,verre van optimaal gehaald". Er is nu een nieuwe systematiek bedacht: één bestemming voor groen, met de mogelijkheid ,,om via een afwijkingsbevoegdheid met omgevingsvergunning diverse gebruiksfuncties toe te laten".

BEELDENDE KUNST De voor groen aangewezen gronden zijn dan bestemd voor groenvoorzieningen, water- en huishoudkundige voorzieningen, nutsvoorzieningen, beeldende kunst, voetpaden, speelvoorzieningen, hondenuitlaatvoorzieningen en verder bloembakken, bankjes, hekwerken, prullenbakken, plantsoenen en verlichting. Het verschil met de tot nu toe gehanteerde systematiek is dat voetpaden, kunstobjecten, speelvoorzieningen en hondenuitlaatvoorzieningen direct zijn toegestaan. Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden en daarbij is gebleken dat nagenoeg alle groene bestemmingen deze gebruiksfuncties bevatten.

INSPRAAK Volgens de gemeente hoeft flexibiliteit niet ten koste te gaan van groen. ,,Sterker nog, de bescherming van het natuurlijke groen is dieper gefundeerd, omdat er altijd vooraf een afweging moet plaatsvinden aan een vergrijzing." Ook de inspraak van inwoners bij veranderingen in de leefomgeving is een belangrijke pijler van de Omgevingswet. Wanneer de gemeente gebruik wil maken de afwijkingsbevoegdheid zal eerst met bewoners gecommuniceerd moeten worden. De vraag van het college aan de raad is of de bestemming groen voor het plan woongebieden zowel beantwoordt aan de vraag naar bescherming als de vraag naar flexibiliteit.