• Pixabay

Helft Veenendalers heeft overgewicht

VEENENDAAL De helft van de Veenendalers heeft overgewicht. Daarvan heeft 16 procent obesitas ofwel ernstig overgewicht. Het leidt tot allerlei gezondheidsklachten en ook maatschappelijke gevolgen, zoals hogere kosten. De meest actuele cijfers van de GGD, CBS en RIVM tonen het via de gezondheidsmonitor aan. Van de volwassen Nederlanders, 18 jaar en ouder, heeft 49,2 procent overgewicht, in Veenendaal is dat 50 procent. Obesitas is geconstateerd bij 14,2 procent van de Nederlanders, in Veenendaal komt het bijna twee procent meer voor.

Gerard van Wijk

Het college heeft het gezondheidsbeleid 2018-2021 naar de raad gestuurd, met vijf speerpunten. Daarvan is leefstijlbevordering voor jong en oud er één van, het voorkomen van overgewicht. Er is trouwens op alle terreinen steeds meer aandacht voor preventie. Verder gaat het wat het beleid betreft om een goede infrastructuur voor de zorg, aandacht voor geestelijke gezondheid, eenzaamheid, het voorkomen van verslavingsvormen onder jongeren (roken, alcohol- en drugsgebruik) en het behouden van de vaccinatiegraad. Het Wmo-forum en de Cliëntenraad hebben het college geadviseerd.

VERANTWOORDELIJKHEID Gezond leven is in eerste instantie uiteraard de verantwoordelijkheid van de Veenendalers zelf. Maar gezien de cijfers kan kennelijk niet iedereen die verantwoordelijkheid omzetten in daden. De gemeente kan, als het gaat over een gezonde leefstijl, veel doen op het gebied van voorlichting en het inrichten van een gezonde leefomgeving. ,,We zien over geheel Veenendaal een stijging van het aantal inwoners met overgewicht. Daarom vinden wij het belangrijk de leefstijlverbetering als aandachtspunt te benoemen voor de komende vier jaar. De ervaringen die we hiermee hebben opgedaan in het JES-gebied breiden we uit naar meer wijken in Veenendaal", aldus het college aan de raad.

Aan de hand van gegevens van de GGD wordt vastgesteld welke wijken een achterstand hebben op het gebied van een gezonde leefstijl, waarna per wijk een passend aanbod voor leefstijlverbetering wordt ontwikkeld. ,,Invloed op deze leefstijl is armoede en geletterdheid."

SAMENWERKING Om de noodzakelijke ommekeer te bevorderen, wordt samengewerkt met de afdeling werk en inkomen van de gemeente, Sportservice, Veens, scholen, werkgevers en supermarkten. De rijksoverheid stelt geld beschikbaar voor de activiteiten. In de wijken Engelenburg en Schrijverswijk wordt samen met het wijkteam bekeken of er collectieve projecten van de grond kunnen worden getild om de gezondheid in de wijken te bevorderen.

,,Zo willen we in het Schrijverspark kijken of we het project 'aan tafel' samen met het CJG meer in groepsverband kunnen opzetten. In het centrum waar veel ouderen wonen, willen we een proef starten om ouderen in hun eigen wooncomplex digitaal vaardig kunnen maken." Met de preventieve aanpak wil het college ,,gezonde wijken realiseren, met een passend aanbod van activiteiten die een gezonde leefstijl bevorderen."