• ANP Xtra

HBO-onderwijs dringend gewenst

VEENENDAAL  Een HBO-school in Veenendaal is niet de eerste insteek. Dat zou concurrentie zijn voor scholen in omliggende plaatsen. Maar het college gaat wel voor HBO-onderwijs, een dependance voor ICT'ers kan een uitkomst zijn bij de gesprekken met hogescholen in Utrecht en Arnhem. Dat zei wethouder Marco Verloop bij bespreking in de raadscommissie van het voorstel om een eerste krediet van drie ton te verstrekken voor de totstandkoming van een ICT-campus in Veenendaal. Dat gaat dan ten laste van de algemene reserve.

Gerard van Wijk

In totaal gaat het daarbij de komende jaren om anderhalf miljoen euro en daarvoor gaat de wethouder 'de boer op', een zoektocht naar partners, zoals FoodValley en het bedrijfsleven, die ook belang hebben bij een stevige basis voor de vele ICT-activiteiten in Veenendaal. ,,Wij gaan er als gemeente zeker geen anderhalf miljoen insteken." Het eerste deel behelst de drie ton waarvoor nu aan de raad wordt gevraagd akkoord te gaan. Voor het tweede deel wordt ook nog rekening gehouden met een gemeentelijke bijdrage, maar bij het derde deel moet de financiering van elders komen. ,,Bij de start moet de gemeente de regie voeren, maar het betekent niet dat we in de toekomst de regie blijven voeren", aldus de wethouder.

Er worden door verschillende fracties nog wel wat vraagtekens geplaatst bij de plannen. Volgens de wethouder is de verwezenlijking van een ICT-campus voor heel Veenendaal van belang, voor de bedrijven in deze sector uiteraard, maar ook voor wat betreft de werkgelegenheid van bestaande bedrijven. Bij de PvdA denken ze dat het ,,veel luchtfietserij" is. De ambitie wordt geprezen, maar of het ook realistisch is? ,,Ik kan ook wel zeggen dat ik de marathon in twee uur wil gaan lopen, maar ik weet dat het niet realistisch is", aldus Schoeman (PvdA). Het CDA vindt dat Veenendaal ,,de potentie niet moet overschatten." Nuchterheid is op zijn plaats. Het is wel goed dat het onderwijs bij de plannen wordt betrokken. Een HBO-opleiding ,,zit er op z'n best op verre afstand in." Het totale traject is volgens het CDA onvoldoende in beeld gebracht. Het is primair een zaak van het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen.

Daarentegen heeft ProVeenendaal er wel vertrouwen in dat het geld goed wordt besteed. Partners willen meedoen en meedenken. ,,Mogen we een HBO-dependance tegemoet zien?" De VVD vindt het een ,,lekker enthousiast stuk" waar ambitie uit spreekt. Ook de liberalen zien een HBO of een deel van een universitaire ICT-opleiding in Veenendaal wel zitten, maar D66 vraagt zich weer af of deze ambitie waargemaakt kan worden. ,,Het gaat erom een creatieve uitnodigende omgeving te creëren." Een HBO-dependance zou mooi zijn voor Veenendaal als ICT-stad, vinden ChristenUnie en SP. Maar het kan niet alleen de kurk zijn waarop de economie drijft. Er is al sinds 2011 veel overleg, maar nog weinig fysieks tot stand gebracht. Bij Lokaal Veenendaal hebben ze geen campus kunnen vinden zonder universiteit in de directe omgeving. Er is kortom nog veel werk aan de winkel.