• Wethouder hartslagnu en RAVU

    Aart Aalbers

HartslagNu op zoek naar geld

VEENENDAAL Stichting HartslagNu Veenendaal presenteerde zich zaterdag 6 januari samen met de ambulancedienst RAVU, de plaatselijke EHBO en Brandweer aan het publiek. Doel was het aantal burgerhulpverleners omhoog te krijgen. Jammer genoeg liep het niet storm. Sinds enige maanden worden burgerhulpverleners, die zich in de buurt van iemand met een hartstilstand bevinden, ook daadwerkelijk opgeroepen. 

Aart Aalbers

De stichting HartslagNu Veenendaal begon in december 2016 zonder hulpverleners. Voorzitter André van Lavieren is erg blij met het huidige aantal van 670. ,,We gaan nu kijken of we per wijk genoeg hulpverleners hebben. Desnoods gaan we, waar nodig, flyeren." Een ander doel van de stichting is de woonwijken van AED's te voorzien. ,,Daar is echter veel geld voor nodig. We hebben wel enkele sponsoren maar te weinig. Toyota Gebr. Van Gent heeft onder anderen een flinke bijdrage geleverd." 

 

LUCAS  Het RAVU ambulance personeel vertelt de aanwezigen dat ze in de provincie Utrecht elk jaar 570 keer uitrukken voor een reanimatie. In 68 procent van de gevallen is de patiënt thuis en 20 procent gebeurt het onderweg. Ongeveer 24 procent van de door RAVU gereanimeerde patiënten keert terug in de maatschappij. Centralist Marcel Samuels legt uit: ,,Reanimeren is zwaar werk hetgeen tegenwoordig door de zogenoemde 'Lucas' wordt overgenomen. Deze wordt boven de patiënt geplaatst en drukt met regelmaat de borstkas in om de longen zuurstof te geven."

Ook de RAVU is blij met de burgerhulpverleners. Samuels:,,Die kunnen er het snelste zijn. Bij een hartstilstand moet je binnen zes minuten in actie zijn. Er is een ambulancepost aan de Cuneraweg maar als net daarvoor een ernstig ongeluk is gebeurt, dan heeft de ambulance een langere aanrijdtijd. Voor de tweede auto arriveert komen we handjes tekort. Bij reanimatie van een kind en bij ernstige ongelukken schakelen we de burgerhulpverleners niet in. Daar zijn wij speciaal voor opgeleid."   

Sinds enige tijd krijgt ook de brandweer een melding bij een hartstilstand. Als de brandweer als eerste arriveert beginnen ze direct te reanimeren en regelen ook het verkeer en halen indien nodig een raam eruit om de brancard door te laten. Ook assisteren ze door benodigde spullen uit de ambulance te halen. In alle auto's van de Veense brandweer zit standaard een AED en een CO meter. De laatste gaat binnen enkele seconden af indien men een ruimte betreed waar koolmonoxide vergiftiging is.

HartslagNu geeft de hulpverleners ook nazorg en verzorgt cursussen. Lavieren:,,Men hoeft niet op elke oproep te reageren. Het kan zijn dat men kleine kinderen in huis heeft en daardoor niet weg kan. Daarom roepen we er ook meerderen op." Meer info: www.hartslagnuveenendaal.nl. Hoe nodig het is bleek zaterdag. Een man verliet de ruimte en werd in de hal onwel. RAVU personeel constateerde een hartinfarct. De man werd per ambulance naar een ziekenhuis vervoerd.