• ANP Bart Maat

Hans Oosters nieuwe CvdK in Utrecht

VEENENDAAL (ANP) Provinciale Staten van Utrecht hebben besloten Hans Oosters voor te dragen als nieuwe commissaris van de Koning. De Statenleden besloten hiertoe op advies van de vertrouwenscommissie. Hans Oosters is de opvolger van de huidige commissaris van de Koning, Willibrord van Beek.

Gezocht is naar een ,,vooruitstrevend bestuurder, vrouw of man, die alle inwoners vertegenwoordigt. Als innemend boegbeeld past de commissaris bij alles waar de provincie Utrecht voor staat".

Hans Oosters (PvdA, 56) studeerde staats- en bestuursrecht in Rotterdam en is sinds 2005 dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard in Rotterdam. Ook is hij voorzitter van de koepelorganisatie van de waterschappen, de Unie van Waterschappen (UvW). Hij was gemeenteraadslid en fractievoorzitter in Gouda, voorzitter van het Intergemeentelijke Samenwerkingsorgaan Midden Holland (ISMH) en burgemeester van de gemeenten Bergambacht en Ouderkerk. Bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) was Hans Oosters secretaris van het bestuur en de directieraad.

Van Beek gaat op 1 februari 2019 met pensioen.