• 112Heuvelrug
  • 112Heuvelrug
  • 112Heuvelrug

Grote multidisciplinaire verkeerscontrole in Veenendaal

VEENENDAAL Een zeer grote multidisciplinaire verkeerscontrole genaamd Trivium werd donderdag 17 mei in en rond Veenendaal tussen 15.30 en 23.00 uur gehouden.

Ongeveer honderd wetsdienaars controleerden voertuigen en hun bestuurders op diverse zaken. Een groot aantal motoragenten werden door ANPR (automatische kentekenplaatherkenning) voertuigen aangestuurd. Op een bedrijfsterrein naast de A12 werden deze voertuigen onderworpen aan een uitgebreide controle. Een scanwagen van de Douane scande bedrijfsauto's op verboden goederen. Agenten van de vreemdelingenpolitie controleerden inzittenden en de belastingdienst deed zeer goede zaken omtrent belastingschulden die nog waren voldaan.

In het totaal werden er 39 voertuigen in beslag genomen waarvan er 28 daadwerkelijk werden afgevoerd. De waarde van deze voertuigen komen overeen met een bedrag van 96.000 Euro. In het totaal werd er voor 1.020.000 Euro aan openstaande boetes door ANPR voertuigen gescand.

TRIVIUM Trivium is een half jaarlijks terugkerende meerdaagse actie, waarbij alle Regionale Eenheden, de Landelijk Eenheid en de politie-eenheden in andere Europese landen de handen in een slaan om de integriteit op de verkeersstromen te verhogen. Door middel van het versterken van de aanpak van Mobiel Banditisme wordt door Trivium een bijdrage geleverd aan de doelstellingen van het landelijke project High Impact Crime (HIC).

HIGH IMPACT CRIME HIC heeft zowel voor politiek, openbaar ministerie als politie de hoogste prioriteit. Het zijn delicten die een grote impact hebben op het slachtoffer, diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de maatschappij. De politie heeft daarom besloten de aanpak van de HIC te versterken binnen de Nationale Politie. Onder de HIC vallen overvallen, straatroof, woninginbraak, heling en mobiel banditisme.

MOBIEL BANDITISME De term mobiel banditisme wordt gebruikt voor (inter)nationaal rondtrekkende criminele groepen, die zich schuldig maken aan verschillende misdrijven als winkel- en ladingdiefstal, inbraak in woningen en bedrijven, oplichting, skimming, zakkenrollerij, brandstofdiefstal en autodiefstal en -inbraak. De politie probeert onder andere deze mobiele bendes in kaart te brengen en aan te pakken. Hiervoor verzamelt en analyseert de politie informatie van onder andere Europol en uit opsporingsonderzoeken.