'Grootste risico voor Veenendaal is Grebbedijk'

VEENENDAAL De Grebbedijk bij Rhenen beschermt de Gelderse Vallei tegen overstromingen. De gevolgen van een eventuele doorbraak zijn groot. Niet voor het eerst waarschuwt de gemeente Veenendaal dat de Grebbedijk aangepakt moet worden.

Dat is nu wederom gedaan bij een beoordeling van het waterbeheerprogramma 2016-2021 van het Waterschap Vallei en Veluwe. In dit programma wordt gezegd rekening te houden met de kans op een overstroming en de gevolgen ervan. Er worden nieuwe eisen voor waterkeringen voorgesteld. De kans om te overlijden door een overstroming wordt daarmee in Nederland nergens groter dan één op 100.000 per jaar.

,,Voor Veenendaal is het grootste risico de Grebbedijk. De kans op een doorbraak is niet verwaarloosbaar", aldus het college aan het waterschap. Vorig jaar heeft burgemeester Wouter Kolff een gesprek gehad met de minister met als doel aan te dringen op tijdige investeringen in de verbetering van de Grebbedijk.

,,Te allen tijde dient voorkómen te worden dat er een dijkdoorbraak optreedt, bijvoorbeeld doordat te laat is geïnvesteerd in maatregelen." Het waterschap wil samen met de provincies Gelderland en Utrecht en betrokken regionale partijen het project Grebbedijk-Deltadijk ,,snel en innovatief oppakken met benutting van ruimtelijke kansen." De gemeente Veenendaal vraagt in een zienswijze wat snel en innovatief is en over welke termijn het gaat.