Groot benzinestation in centrum ooit afgeblazen

VEENENDAAL - Ooit, zo'n 35 jaar geleden toen grootgrutter Albert Heijn zich vestigde in het centrum van Veenendaal, was er een plan voor de bouw van een groot benzinestation met 15 pompen, in het centrum. Dat werd door de gemeente afgeblazen nadat honderden bewoners van het Schrijverspark in actie waren gekomen. Later is het een parkeerterrein geworden, tussen het gemeentehuis en de nu rijp voor de sloop zijnde flats van het Schrijverspark. Oud-wethouder Henk Roor herinnert eraan in 'Veense Post', een nieuw en viermaal per jaar verschijnend blad van de afdeling Veenendaal van GroenLinks. Onder de kop 'De desastreuze gevolgen van de verhuurdersheffing' wordt gezegd dat door deze heffing een groot aantal geplande stadsvernieuwingsprojecten niet door kan gaan. Schrijverspark is daarmee voorlopig het laatste omvangrijke vernieuwingsproject.'Veense Post' ('vooruitstrevend, vrijzinnig, vrolijk, vernieuwend en vergroenend') is dan ,,ook nog Veens, en bij tijd en wijle meer of minder tegendraads. Het laatste kan wat ons betreft nooit kwaad, zeker in Veenendaal." In de eerste uitgave verder onder meer verhalen over Escape (Krijgt Veenendaal haar poppodium terug?), weinig nieuw beleid in 2015, DEVO (duurzaam, maar ook een beetje duur), de koning kijkt niet op een dubbeltje en het bezoek van Thomas Piketty aan de Tweede Kamer.