Grondwater in 't Hoorntje verontreinigd

VEENENDAAL - Het is inmiddels veertig jaar geleden dat uit de wijk 't Hoorntje de eerste melding kwam van prikkelende ogen en ademtekort. Enkele jaren geleden werd verpakkingenproducent Ardagh opgedragen binnen enkele jaren te zorgen voor een adequate oplossing. Nu blijkt uit bodemonderzoeken dat het grondwater in het zuidwestelijk deel van de wijk met gechloreerde koolwaterstoffen verontreinigd is.

door Gerard van Wijk

Er komt aanvullend onderzoek in opdracht van Ardagh waarover de bewoners van de wijk door de gemeente geïnformeerd zijn. De kwaliteit van het ondiepe grondwater ter hoogte van een zestal woningen in de Gladiolenstraat, Panhuis, Dahliastraat en Goudsbloemstraat wordt onderzocht, waarbij het gaat om de binnenlucht. Rond september worden de resultaten daarvan gepresenteerd op een informatiebijeenkomst. Onder gechloreerde koolwaterstoffen wordt een breed spectrum aan insecticiden verstaan, die in het milieu achterblijven.

,,Het is mogelijk dat de vluchtige stoffen vanuit het grondwater uitdampen en terechtkomen in kruipruimtes en woningen. Ervaringen met soortgelijke situaties elders leren dat de kans daarop klein is. Ardagh wil met het aanvullend onderzoek aantonen dat deze uitdamping uit de bodem niet of nauwelijks voorkomt en niet tot gezondheidsrisico's leidt", aldus wethouder Nermina Kundic (milieu, D66). In de zes geselecteerde woningen waar aanvullend onderzoek wordt gedaan, is volgens de wethouder meetapparatuur geplaatst, tot in de slaapkamers.

Milieuadviesbureau Tauw gaat binnenkort het onderzoek uitvoeren. Aan de voorzijde van de geselecteerde woningen worden begin februari minifilters in het ondiepe grondwater geplaatst. Deze filterbuizen gaan tot 2,8 meter diep de bodem in. Na een week, als de grondwatersituatie ,,weer in evenwicht is", neemt Tauw per filter één grondwatermonster. Dat wordt geanalyseerd in het laboratorium. Ook meet het bureau de mate van verontreiniging in de bodemlucht ter plaatse van de minifilters.

Fotobijschrift: Nermina Kundic, wethouder van milieu.