• Ineke Vroling

Groenpanel komt met groene ideeën

VEENENDAAL Er moet meer aandacht komen voor behoud en uitbreiding van het groen in Veenendaal. Veel groen, met name ook in het centrum, is de laatste jaren opgeofferd aan woningbouw. Vanuit de gemeenteraad is actie ondernomen en een werkgroep is aan de slag gegaan om te inventariseren wat de mogelijkheden zijn. De ambitie voor meer groen in de openbare ruimte wil de gemeente delen met inwoners en daartoe is een groenpanel opgericht.

Het groenpanel bestaat uit inwoners en vertegenwoordigers van instellingen met een groen hart, alsmede de IVN, vereniging voor natuur- en milieueducatie. Bedoeling is dat het groenpanel enkele malen jaarlijks bijeen komt. Op de eerste bijeenkomst kwam het vergroenen van tuinen aan de orde, het afkoppelen van regenwater en hoe de inwoners nog meer kunnen worden gestimuleerd om maatregelen te nemen. Er kwamen ook ideeën op tafel welke openbare plekken kunnen worden vergroend alsmede over het maaien van het gemeentelijk groen.

Communicatie wordt door het groenpanel belangrijk gevonden. ,,Leg nog meer en beter uit waar de gemeente mee bezig is en gebruik ook de communicatiekanalen van andere organisaties om een breed publiek te informeren en te enthousiasmeren over groene onderwerpen. Thema´s als klimaatadaptatie en groenbeheer zijn voor velen vaak een ´ver van mijn bed show´. Geef aan wat de gemeente doet en wat inwoners zelf kunnen doen, en waarvoor het goed is", aldus het groenpanel.