• Foto: Aart Aalbers/BDU

Groeneveldselaan krijgt opknapbeurt

VEENENDAAL Het college heeft een overeenkomst gesloten met Murry Grey BV over de opknap van de Groeneveldselaan. Doel van deze ontwikkelaar is om de Groeneveldselaan te transformeren van verpauperd en vervallen bedrijventerrein naar een gebied met functies als wonen, PDV (perifere detailhandel), educatie, zorg, sport en horeca onder de naam Green Fields.

Wethouder Engbert Stroobosscher geeft aan dat dit een gedachte is die goed aansluit bij de kernambities van de Strategische Visie. In de Strategische Visie kiezen Veenendalers voor een versterking van de woonfunctie. Dat betekent dat de ambities zich primair richten op het versterken van de woon- en leefomgeving.

De ontwikkeling draagt bovendien bij aan de doelstellingen van het programma Energie Neutraal Veenendaal 2035. Het project Green Fields kent een aantal kernwaarden: gebruiks- en toekomstwaarden, duurzame energie, ecologie, gezondheid en circulaire materialen.

VERVOLG Het sluiten van de overeenkomst is een eerste stap om duidelijke afspraken te maken. De volgende stap is het opleveren van ruimtelijke en programmatische kaders. Voor het opstellen van de ruimtelijke en programmatische kaders worden wensen en ideeën uit de directe omgeving opgehaald. Participatie in dit stadium van het proces is een voorwaarde maar vooral ook wenselijk gezien de impact. Daarnaast levert het participatietraject met de omgeving input voor de ruimtelijke en programmatische kaders die ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad.