'Grebbedijk moet snel verbeterd worden'

VEENENDAAL De Grebbedijk tussen Wageningen en Rhenen moet snel worden verbeterd en niet pas in 2023. Dat heeft het Veenendaalse college desgevraagd laten weten aan het bestuur van het Waterschap Eem & Vallei.

Gerard van Wijk

In het programmavoorstel hoogwaterbescherming 2017-2022 komt verbetering van de Grebbedijk niet voor. Al jaren geleden verklaarden de provincies Gelderland en Utrecht, de gemeente Wageningen en het Waterschap dat verbetering nodig is omdat de dijk niet voldoet als er in de toekomst meer water over de Nederrijn komt. Weliswaar voldoet de dijk aan de norm voor waterveiligheid, maar in verband met de uitvoering van het Deltaprogramma worden nieuwe normen vastgesteld. Een dijkdoorbraak heeft grote economische en maatschappelijke gevolgen. De Grebbedijk zou steviger moeten en op enkele plaatsen iets hoger.

Bij een dijkdoorbraak zou Veenendaal, op wat hoger gelegen plekken na, drie meter onder water komen te staan. Het is al meer dan anderhalve eeuw geleden, maar historici kunnen de dijkdoorbraak van 5 maart 1855 nog tot in detail beschrijven. Het leidde tot een zeven weken durende overstroming in de Gelderse Vallei. Een gat van 150 meter breed in de Grebbedijk zorgde ervoor dat Veenendalers geëvacueerd moesten worden en dat er ook slachtoffers vielen. Ook in de laatste decennia was het soms spannend of de dijk het zou houden bij het wassende water.

Uit een rapport over het overstromingsrisico bleek eerder dat de kans op een doorbraak van de Grebbedijk niet te verwaarlozen is. Burgemeester Wouter Kolff drong vorig jaar bij minister Schultz van Haegen aan op tijdige investeringen in de verbetering van de Grebbedijk. De realisatie van die verbetering moet niet pas over zeven jaar gebeuren, maar naar voren gehaald. Volgens het college moeten eventuele ruimtelijke ontwikkelingen in brede zin niet vertragend werken op de daadwerkelijke versterking van de Grebbedijk. 

FOTO Het college van b en w van Veenendaal.