• Aart Aalbers

Gilbertstichting krijgt huiswerk van college

VEENENDAAL Het college is bereid de raad voor te stellen om de Stichting Gilbert van Schoonbeke de gevraagde drie ton subsidie te verstrekken voor de viering van het Gilbertjaar in 2019. Maar daar zijn wel voorwaarden aan verbonden en de stichting krijgt de komende maand nog het nodige huiswerk.

Gerard van Wijk

Voor 3 september wil het college een meer uitgewerkt programmaplan zien. Ook dienen de financiële bijdragen van externen, zoals fondsen, het bedrijfsleven, onderwijs en cultuur, groter te zijn.

KAPSTOK De hoogte van de externe financiers dient evenredig te zijn aan de hoogte van de gemeentelijke bijdrage, namelijk drie ton. Dat moet ,,zichtbaar en aantoonbaar worden gemaakt." De activiteiten in het Gilbert van Schoonbekejaar maken volgens het college onderdeel uit van de ,,thematische promotie van Veenendaal en biedt een uitgelezen kapstok voor het etaleren van de identiteit en het DNA van Veenendaal en voor een samenwerking met de stad Antwerpen."

UITDAGING ,,Het is belangrijk dat de aanvraag van de stichting zo concreet mogelijk is", laat wethouder Dylan Lochtenberg weten. ,,Het is de uitdaging voor de stichting om een goed verhaal neer te leggen. Maar we willen ook positief blijven. Als het een feest wordt voor heel Veenendaal, dan is dat het bedrag ook wel waard. We herkennen ons wel in de aangedragen thema´s, zoals trots zijn op ondernemend Veenendaal en eigenzinnig."