• Roeland Tameling, coördinator van het Gilbertjaar 2019.

    Gilbertjaar2019.nl

Gilbertstichting gaat vrijwilligers bevragen

VEENENDAAL Het bestuur van de stichting Gilbert van Schoonbeke gaat de vrijwilligers en andere betrokkenen bij het Gilbertjaar 2019 bevragen. Zien zij voldoende kansen om met de voorbereidingen door te gaan nu de gemeenteraad de gevraagde subsidie van drie ton met twee ton heeft bijgesteld naar één ton, dat is de vraag. Volgende maand wordt een besluit genomen of de stichting al of niet doorgaat.

Gerard van Wijk

Het bestuur van de stichting is teleurgesteld maar respecteert de besluitvorming, laat coördinator Roeland Tameling van het Gilbertjaar 2019 weten. ,,Er wordt zorgvuldig overwogen of er voldoende draagvlak is om door te gaan en daarbij is het contact met de vrijwilligers bepalend. Donderdagavond is er weer een Gilbertcafé en dat is dé gelegenheid om te temperaturen."

HUISHOUDBOEKJE Maandagavond werd bij bespreking van de programmabegroting 2019-2022 een amendement van SGP, ChristenUnie, ProVeenendaal en PvdA, met steun ook van D66, aangenomen waardoor de gemeentelijke subsidie voor wat een feestjaar moet worden is verminderd van drie naar één ton. ,,We waarderen de inspanningen van de initiatiefnemers", zegt SGP-fractievoorzitter Dick Both. ,,Er is met veel energie en passie gewerkt aan het voorbereiden van het Gilbertjaar. Maar het huishoudboekje van Veenendaal laat op dit moment deze omvangrijke investering niet toe."

VERKEERDE TIJDSTIP Daar komt bij dat binnen het verstrekte cultuurbudget 2018 reeds één ton besteed wordt ten behoeve van het Gilbertjaar. Het is het verkeerde tijdstip voor een subsidieaanvraag van dergelijke omvang. Both zet de investering tegenover de moeite die moet worden gedaan om de zaken binnen het sociaal domein voor de meest kwetsbaren ordentelijk en betaalbaar te regelen. Daarvoor moet onder andere de OZB met tien procent worden verhoogd en moet de algemene reserve van de gemeente worden aangesproken.

Volgens het stichtingsbestuur, dat vrijdag nog een brandbrief aan de raad stuurde, ontstaat nu niet het gewenste vliegwieleffect ,,waarmee partijen uit de samenleving enthousiast meedoen, maar het tegenovergestelde: als de gemeente haar voorgenomen bijdrage substantieel verlaagt, doen zij dat ook." Wij zijn geen feestneuzen, maar willen maatschappelijke impact bewerkstelligen, aldus het stichtingsbestuur.

GROTE TEKORTEN Jan Breur (SP), die behoorde tot de tegenstanders van het amendement, vond de keuze lastig. ,,Je moet het afzetten tegen de grote tekorten elders in de begroting. Maar dat los je niet op door een eenmalige bezuiniging." Hij was overigens niet onder de indruk van de brandbrief van het stichtingsbestuur. ,,Dat werkt averechts." Gökhan Coban (Denk), ook een tegenstander van het amendement, vindt dat de gemeente zich moet houden aan eerder gemaakte afspraken.