• Grafische Kamer

Gilbertgaard moet historie Roode Haan zichtbaar maken

VEENENDAAL Met een zogeheten Gilbertgaard moet de historische betekenis van de Roode Haan, in het uiterste westen van Veenendaal nabij de Slaperdijk, zichtbaar worden gemaakt. Vorige week heeft het college toestemming verleend aan de stichting Gilbert van Schoonbeke voor het uitzetten van een prijsvraag voor de Gilbertgaard.

Gerard van Wijk

Volgens historische bronnen zou de naam Roode Haan verwijzen naar een inmiddels verdwenen herberg. Daarmee herinnerde de herbergier aan de branden die er in dit gebied waren toen Spaanse troepen huishielden in Veenendaal en meer dan honderd huizen in vlammen opgingen. In het begin van de zeventiende eeuw was er al een eenvoudige aarden veldschans. Bij het begin van de Tweede Wereldoorlog kwamen er betonnen kazematten bij de Roode Haan. Al langer bestaande plannen om de cultuurhistorische betekenis van de Roode Haan beter zichtbaar te maken in het landschap krijgen nu een impuls

De stichting Gilbert van Schoonbeke wil een projectprijsvraag uitschrijven ,,waarbij een duurzame ontwikkeling wordt nagestreefd." Landschapsarchitecten in de regio FoodValley en ook in Antwerpen, waar Gilbert vandaan kwam, zijn daarvoor geselecteerd. Het gaat om een ontmoetingsplaats met een rijke biodiversiteit waarbij stadslandbouw wordt gecombineerd met recreatieve mogelijkheden. ,,In dit gebied ontmoet de mens de natuur en leert de betekenis daarvan voor zijn gezondheid en welbevinden (her)ontdekken." Er moet een haalbare verbinding worden gemaakt tussen het Ruisseveen en de Roode Haan voor voetgangers en fietsers. Bij de stadslandbouw (anderhalve hectare) kan het gaan om het telen van groenten, klein fruit en fruitbomen.