• Aart Aalbers

'Gilbert vraagt drie ton'

VEENENDAAL De Stichting Gilbert van Schoonbeke heeft op de burelen van het college een subsidieverzoek van drie ton gedeponeerd. Dat moet de organisatie mogelijk maken van het Gilbertjaar 2019, de viering van het 500ste geboortejaar van de Antwerpse ondernemer.

Gerard van Wijk

Daarmee wordt min of meer ook bij benadering het geboortejaar van Veenendaal herdacht. Volgens Frank Hafkamp, penningmeester van de stichting, wordt het subsidieverzoek nog nader onderbouwd. ,,Er is een activiteitenplan in de maak, waarbij we langs tal van pijlers aan de gang gaan. Een aantal kenmerken, die identiteit geven aan Veenendaal.”

IDENTITEIT Hafkamp somt enige kenmerken op die identiteit moeten geven aan Veenendaal: samenwerking, eigenwijs (wijze) en ondernemerschap. De pijlers waarlangs de festiviteiten volgend jaar zich gaan bewegen zijn onder andere onderwijs, cultuur, sport (uitwisseling met sporters in Antwerpen), stedenbouw en architectuur ('een ambitieus plan voor een meerdaags evenement waarbij we ook voorbij de Veense grenzen willen kijken').

,,Er is een wandelpad in ontwikkeling en een GPS-route (navigatiesysteem). Werkgroepen binnen de stichting zijn al geruime tijd bezig activiteiten te plannen." Het stichtingsbestuur wil, voordat wordt begonnen met de uitwerking van de plannen, weten waar qua budget op kan worden gerekend.

TURFGRAVER Eén van de werkgroepen buigt zich over de geschiedenis en dat is geen onbelangrijk element. Het is namelijk wel duidelijk dat Gilbert van Schoonbeke, als één van de ondernemers, een rol heeft gespeeld bij het afgraven van het veen. Met de gewonnen turf verwarmde hij zijn in Antwerpen gebouwde woningen. Maar welke rol hij exact speelde is minder duidelijk.

Ook is niet helder of hij in de 16e eeuw al of niet in de omgeving van Veenendaal is geweest. Corrie en Adri van Silfhout zijn in verschillende archieven aan het spitten om dat boven tafel te krijgen. Eind dit jaar, begin volgend jaar, komt aan dit monnikenwerk een einde. Behalve het Veenendaalse gemeentearchief worden archieven in Amersfoort, Utrecht, Arnhem en Antwerpen bezocht. Het gaat met name om de periode tussen 1545 en 1565.

VERNIEUWER De stichting ziet overeenkomsten tussen Veenendaal en Van Schoonbeke. ,,Hij was zijn tijd ver vooruit. In zijn korte leven, hij werd slechts 37 jaar, bereikte hij veel. Hij bouwde niet alleen Antwerpen, hij brouwde ook bier. Hij was een ondernemer en vernieuwer en daarmee een prachtig voorbeeldfiguur voor Veenendaal."