• Politie

Gezamenlijke aanpak tegen criminaliteit in Veenendaal

VEENENDAAL Gemeenten, politie en justitie hebben afgesproken door samen te werken strafrechtelijk en bestuurlijk ,,een vuist te maken naar criminelen, één gezamenlijk gedragen aanpak". Dat is vastgelegd in het integraal veiligheidsplan Heuvelrug 2019-2022. De gemeenteraad buigt zich er deze week over.

Gerard van Wijk

De gezamenlijke aanpak is hard nodig. In de afgelopen maanden registreerde de politie bijvoorbeeld in Veenendaal nog 61 woninginbraken of een poging tot inbraak. De aanpak van drugs staat ook hoog op de agenda. Het zijn misdrijven die een grote impact op hun slachtoffers hebben.

AANPAK VAN DRUGS De prioriteit bij de gezamenlijke aanpak door gemeente, politie en justitie van het veiligheidsbeleid ligt bij de aanpak van drugs, de inzet op woninginbraken, ram-, plof- en snelkraken, overvallen en (huiselijk) geweld alsmede het voorkomen van polarisatie. Eens in de vier jaar stelt de gemeenteraad het integraal veiligheidsplan op, de raad heeft een controlerende taak. Centraal in de plannen staat de aanpak van ondermijning. ,,Binnen de aanpak van drugs willen we een brug slaan tussen de preventie en de repressie.” Bewoners, ondernemers, sportverenigingen en scholen geven signalen van drugsgebruik en handel in drugs in de buurt. ,,Deze signalen komen niet naar voren uit cijfers omdat die niet worden geregistreerd.”

CYBERCRIMINALITEIT Het voorkomen van polarisatie ,,gaat over de overgang van respect voor tegengestelde standpunten naar radicalisering, criminaliteit of geweld. Meldings- en aangiftebereidheid, goede registratie en voorkomen van aanwas van criminele jongeren en veiligheidsbeleving, de aanpak van ondermijning en zorg en veiligheid zijn items die bij de aanpak van prioriteiten nodig zijn om tot een goede integrale aanpak te komen.” Verder wil Veenendaal als ICT-stad binnen FoodValley aandacht besteden aan cybercriminaliteit.

Door gezamenlijk prioriteiten te stellen willen gemeenten, politie en justitie ter beschikking staande politiecapaciteit effectief en efficiënt inzetten. ,,Dit is het eerste gezamenlijke IVP (integraal veiligheidsplan) van meerdere gemeenten in één basisteam in Midden Nederland.” De gemeente heeft de prioriteiten opgehaald uit de samenleving en heeft deze getoetst bij de lokale veiligheidsprofessionals. ,,Een veiliger Veenendaal waarbij we efficiënt en effectief omgaan met capaciteit om ons scherper te organiseren tegen criminelen die zich niet aan de gemeentegrenzen houden”, is het beoogd resultaat.